Gedeputeerde Staten op Regiotour

R_12ea567adfPraat mee over werk, energie en leefbaarheid

In maart 2013 gaan de leden van het college van Gedeputeerde Staten in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Groningen over de thema’s Werk, Energie en Leefbaarheid. Op deze thema’s wil de provincie in de periode tot 2016 het verschil gaan maken. We willen graag van u horen/bespreken hoe we dit het beste kunnen doen. U bent van harte welkom tijdens een van de vier avonden in de provincie.

Werk is voor bijna iedereen heel erg belangrijk. Het is de motor die de economie draaiende houdt. Vandaar dat we de economie in Groningen willen versterken. Daarvoor zijn niet alleen werkgelegenheid, een goed vestigingsklimaat en goede scholing van belang. Ook de bereikbaarheid speelt een rol. Goede verbindingen binnen de provincie zorgen ervoor dat u snel naar uw werk of school kunt, maar ook bestemmingen buiten de provincie moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. We willen ruimte bieden aan kansrijke sectoren, bijvoorbeeld energie, de biomedische sector en de watertechnologie. Maar ook het toerisme levert banen op. Dit zijn maar een paar voorbeelden, we zijn benieuwd wat u belangrijk vindt voor dit thema.

Energie

In Nederland maken we op dit moment maken we nog veel gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas. Deze stoffen raken op. Daarom moet onze maatschappij over op het gebruik van alternatieve vormen van energie, bijvoorbeeld uit wind en de zon. In onze provincie is veel kennis over en bedrijvigheid binnen energie. We willen de ruimte bieden aan deze kansrijke sector. We willen dat bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ook willen we de decentrale en duurzame energieopwekking versnellen. Dit alles met oog voor duurzaamheid en het klimaat. Naast natuurlijk de gaswinning gaan we ook met elkaar in gesprek over de andere thema’s.

Leefbaarheid

In de provincie Groningen is het nog steeds goed leven, wonen en werken. Overal is groen dichtbij en zijn voorzieningen van kwaliteit. Maar ook de zorg moet bereikbaar zijn en blijven. En hoe zit het bijvoorbeeld met de scholen voor de kinderen? Onderwerpen die blijvend aandacht vragen omdat de bevolkingssamenstelling verandert. Wat is voor u belangrijk om uw dorp of stad de komende tijd leefbaar te houden?

Wilt u meepraten?

Wij nodigen u van harte uit om een van de regiobijeenkomsten bij te wonen. Op de volgende vier dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur gaan Gedeputeerde Staten op regiotour:

  • Dinsdag 12 maart Zuidhorn – Balk
  • Dinsdag 19 maart Loppersum – Spoorzicht
  • Dinsdag 26 maart Winschoten – In den Stallen
  • Dinsdag 16 april Groningen – Provinciehuis

Aanmelden

Aanmelden kan via het digitale formulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (050) 316 41 33 of [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *