Vrijwilligers gevraagd voor BORG kwaliteit gemeente Groningen

schouwSinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Groningen de openbare ruimte aan de hand van het BORG, het ‘Beheerplan Openbare Ruimte Groningen’. In dit beheerplan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waar de verschillende elementen van de openbare ruimte aan horen te voldoen. Stadsbeheer en Milieudienst stemmen hun planning en werkzaamheden af op het BORG.

De resultaten worden jaarlijks beoordeeld in een zogenamaande ‘schouw’. Evenals vorig jaar wordt deze schouw gehouden door bewoners zelf, de burgerschouw. Het resultaat van de schouw wordt gerapporteerd aan de wethouder. Het gemeentebestuur bepaalt vervolgens de aanpak en de prioriteiten. Deze komen in het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2014.

Met de burgerschouw heeft de gemeente Groningen veel positieve ervaringen opgedaan en dat is dan ook de reden om er mee door te gaan. De gemeente Groningen vraagt   vrijwilligers die medio mei, juni 2013 een stukje stad willen beoordelen aan de hand van de BORG-criteria. Dat houdt het volgende in:

·      meedoen aan de informatie- en opleidingsdag op dinsdag 7 mei, ’s middags of ’s avonds.
·      het lopen van een schouwroute in koppels van twee. Tijdbeslag maximaal 12 uren in de periode 13 mei – 30 juni 2013. In eigen buurt of elders in de stad. Met uw voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden;
·      beoordeling tijdens de route op standaardformulieren;
|·      desgewenst ook welkom bij de evaluatie-bijeenkomst, in november 2013;
·      deelname wordt ‘beloond’ met een bescheiden onkostenvergoeding.

Spreekt u dit aan en wilt u ook uw steentje bijdragen aan de Stadse leefomgeving? neem dan vóór 15 april aanstaande contact op met Leen Criens van Stadsbeheer Groningen, telefoon: 050-3678453 of mail: [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *