Ontwerp herrichting Bessemoerpark Paddepoel definitief vastgesteld

groningen-paddepoel-bessemoerpark-definitief ontwerp-1Naar aanleiding van  een informatieavond, gehouden voor de Tuinwijk en Paddepoel, konden bewoners hun wensen aangeven ten aanzien van de inrichting van het park en de speelvoorzieningen. De ontwerper heeft hieruit een keuze gemaakt en aangepast in het definitieve ontwerp. Het ontwerp moet nog worden doorgerekend of de aanpassingen binnen de budgetten passen, anders komen ze of te vervallen op worden aangepast. Het park wordt ecologisch ingericht met speelvoorzieningen die daarin passen: natuurlijk spelen met water, hout, stenen en dergelijke.

groningen-paddepoel-bessemoerpark-zicht op nw woningenAan de randen van het park is plek voor nieuwe bomen zoals fruitbomen. De gemeente is in overleg over de aanplant rond de nieuwe woningen. Hier kunnen zwarte dennen worden geplant en een rand van heesters.

 

 

Voor de nieuwbouw van het buurtcentrum moet één boom worden verplant, dit is dit voorjaar al  voorbereid. De haagbeuk gaat dit seizoen al naar de rand van het park aan de kant van de Dierenriemstraat.

paddepoel-dierenriemstraat-sloop woningen tbv bessemoerpark-4Uitvoering
De uitvoering gaat de komende maanden verder. Nijestee is begonnen met de sloop van de bejaardenwoningen. De sloop is eind maart gereed en eind mei  begint de gemeente met de inrichting van het park.

 

 

paddepoel-bessemoerstrook-inloopbijeenkomst januari 2013-15Nieuwbouw buurtcentrum
Het ontwerp is klaar en wordt verder uitgewerkt. Rond 1 april wordt de bouwaanvraag ingediend met de omgevingsvergunning. De aanbesteding en uitvoering staat gepland voor het najaar van 2013. Oplevering: ca. mei 2014. Het oude buurtcentrum wordt gesloopt als de nieuwbouw in gebruik is genomen.

de zaaierFietsstraat
Bij basisschool de Zaaier wordt de Dierenriemstraat ingericht als fietsstraat met éénrichtingsverkeer voor auto’s. er komt een haal en brengstrook voor schoolbusjes met een groene inrichting. Wij overleggen met de school over de uitvoering van de aanpak. Dit wordt gepland in een van de schoolvakanties.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.