Groningen Centrum – Singelstraat voorheen Swartnackengang

groningen-centrum-singelstraat-1Het stuk Singelstraat tussen de Sint Jansstraat en de huidige Kleine Snor heette in 1643 ‘Achter ’t Snortjen’.  Het verlengde ervan  tot de Turfstraat heette ‘Achter de Muur gaende rondom de oude Stad’. De benaming ‘Achter de Muur’ geeft aan dat deze straat aan de binnenzijde van de stadsmuur lag. Die oude stadsmuur uit de 13e eeuw is sinds lang verdwenen, maar bij opgravingen komt de stadsarcheoloog nog wel eens muurresten in de grond tegen. Lees verder

Groningen Leens – Landgoed Borg Verhildersum De Borg

Gegevens over de borg Verhildersum in Leens in de provincie Groningen komen vanaf de 14e eeuw in de archieven voor. De borg werd destijds bewoond door het geslacht Ferhildema/Onsta uit Sauwers.
groningen-leens-landgoed borg verhildersum- de borg -1

Hidde Onstra trouwde in de 16e eeuw met Ludolf Tjarda van Starkenborgh. In de loop van de 17e eeuw vergrootten en verfraaiden hun nazaten het huis. Lees verder