ChristenUnie Groningen niet tevreden over daklozenbeleid

De ChristenUnie Groningen heeft over het huidige daklozenbeleid vragen gesteld aan het college. De ChristenUnie constateert dat het aantal daklozen in het afgelopen dcennia stabiel is gebleven, ongeveer 800 daklozen worden er jaarlijks geteld.

Daarnaast mist de ChristenUnie inzicht in het aantal daklozen zonder zorgindicatie, de zogenaamde economisch daklozen.

Sinds de crisis is het aantal economisch daklozen sterk gestegen, mede omdat huizen als gevolg van werkloosheid onbetaalbaar werden. Deze groep daklozen wordt vaak geweigerd bij zorginstellingen en opvangcentra omdat ze geen zorgindicatie hebben. Hierdoor wordt deze groep op hun eigen netwerk aangewezen. Indien dit netwerk is uitgeput, vallen deze economische daklozen tussen wal en schip. Om dit in Groningen te voorkomen, vraagt de ChristenUnie van het college om inzicht in het huidige beleid ten aanzien van deze specifieke doelgroep.

Raadslid Edward Koopmans: ‘In sommige gemeenten zien we dat economisch daklozen aan hun lot worden overgelaten, omdat ze niet aan de voorwaarden van zorg en opvang voldoen. Wij kunnen en willen dat niet accepteren. We missen op dit moment echter het overzicht om te bepalen hoe we in Groningen omgaan met deze doelgroep. We zouden graag zien dat het college aangeeft wat voor beleid er op dit moment gevoerd wordt ten aanzien van economisch daklozen, en of ze überhaupt wel als specifieke doelgroep erkend worden. Deze mensen hebben behoefte aan een woning, en verdienen daarom specifieke aandacht van het college. Daarnaast vinden we dat het daklozenbeleid een stuk ambitieuzer mag, aangezien het aantal daklozen al jaren stabiel is.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *