Meer graffitikunst in Groningen

steden nederland groningen, centrum, ebbingekwartierHet initiatiefvoorstel van de ChristenUnie over graffiti is in de raadsvergadering van woensdag 27 november met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel behelst dat de gemeente Groningen objecten in de stad aanwijst die graffitikunstenaars kunnen gebruiken voor hun graffiti.

Door gemeentelijke objecten toe te wijzen aan een graffitikunstenaar, wordt niet alleen de openbare ruimte opgefleurd, maar wordt ook voorkomen dat die plekken verloederen.

Het voorstel werd zowel door het College van Burgemeester en Wethouders als de diverse raadsfracties met instemming begroet. Zo noemde raadslid Wim Moes (PvdA) het “een mooi voorbeeld van omdenken, hoe je van een probleem een kans kunt maken.”

De fractie van de ChristenUnie werd tot haar voorstel geïnspireerd door een vergelijkbare aanpak in de gemeente Leeuwarden, die inmiddels zijn vruchten heeft afgeworpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *