Chronisch zieken en gehandicapten financiële last voor politiek

steden nederland groningen, centrumGehandicapt zijn of chronisch ziek een financiële last voor de politiek en dan nog verschil aanbrengen ook! Het vangnet voor hen die afhankelijk zijn wordt steeds verder ontrafelt. Nee, de zwaksten worden niet meer beschermd door de politieke stroming die zich sociaal democraat noemt en daar spreek ik schande van. Waar zijn de idealen? Gelukkig zijn er nog partijen die Solidariteit uitdragen en partijen die geleerd hebben om je naaste lief te hebben als je zelf.

Stadjers die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken en moeten rondkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum krijgen volgend jaar een tegemoetkoming van 260 euro van het college. Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen van net boven de 120 procent vallen buiten de boot en krijgen niets. De ChristenUnie en het CDA vinden dat deze groep ook ondersteuning verdient voor de meerkosten die een chronische ziekte of handicap met zich meebrengen en pleiten ervoor om de tegemoetkoming ook voor middeninkomens beschikbaar te stellen.

Voorheen werd deze doelgroep gecompenseerd vanuit de WTCG en de CER maar deze regelingen zijn afgeschaft. Gemeentes krijgen een gedeelte van het oude budget en bepalen zelf hoe dit verdeeld wordt. CU-raadslid Edward Koopmans: ‘Leven met een handicap of chronische ziekte brengt veel kosten met zich mee. Daarnaast wordt het eigen risico voor Wmo-voorzieningen verhoogd vanaf 2015, zonder compensatie betekent dit een forse verhoging van de kosten.’ Alleen mensen met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum zullen compensatie ontvangen in 2015. ‘De groep met een middeninkomen wordt door de stapeling van de genomen maatregelen extra hard gepakt,’ aldus CDA-raadslid René Bolle. Koopmans en Bolle willen daarom dat ook de middeninkomens gecompenseerd worden.

In de gemeenteraad van 17 december zullen Bolle en Koopmans daarom een motie indienen en het college verzoeken om zowel minima als middeninkomens te compenseren en daarnaast te onderzoeken wat de financiële effecten voor deze doelgroepen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *