VN-verdrag gehandicapten vergt actie gemeente Groningen

groningen-paddepoel-herbestrating wegalaan-antaresstraat-4In het voorjaar van dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met het VN-verdrag “inzake de rechten van personen met een handicap”. Eindelijk, na tien jaar voorbereiding is dit verdrag ook voor Nederland in werking getreden. Lees verder

Groningen van toen | deel 22

braille-1

Fragment uit een Braille brief aan Radio Veronica in de jaren zeventig. Archief: Freewave Nostalgie.

Terug gaan in de tijd gebeurt vaak als je over een bepaald onderwerp zit te mijmeren. Zelf ben ik sinds juli 1978 hoofdredacteur van het Freewave Media Magazine, dat in april 2014 van naam en onderwerpen veranderde in Freewave Nostalgie. In eerste instantie was dit blad alleen in gedrukte vorm beschikbaar maar momenteel alleen digitaal en gratis te downloaden: http://www.freewave-media-magazine.nl/   Vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw tot en met 2010 was er echter ook een maandelijkse aflevering voor visueel beperkte mensen. Het waren vooral blinden die hun interesse toonden in de gelezen versie van het tijdschrift; deze gelinkt naar hun meer dan gemiddeld gebruik van de radio ter verzameling van nieuws en het zoeken van ontspanning. Lees verder

Chronisch zieken en gehandicapten financiële last voor politiek

steden nederland groningen, centrumGehandicapt zijn of chronisch ziek een financiële last voor de politiek en dan nog verschil aanbrengen ook! Het vangnet voor hen die afhankelijk zijn wordt steeds verder ontrafelt. Nee, de zwaksten worden niet meer beschermd door de politieke stroming die zich sociaal democraat noemt en daar spreek ik schande van. Waar zijn de idealen? Gelukkig zijn er nog partijen die Solidariteit uitdragen en partijen die geleerd hebben om je naaste lief te hebben als je zelf. Lees verder

Compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

mensen-duofiets-1Stadjers die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken én een laag inkomen hebben, krijgen volgend jaar 260 euro van het college van B&W van Groningen. Daarmee hoopt het college eventuele belemmeringen om mee te doen aan de samenleving voor deze groep weg te nemen. Het gaat om een tegemoetkoming voor extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten niet op een andere manier vergoed krijgen.
Lees verder

Carel Kraaijenhof als verrassing op opening Schots en Scheef

Wonen in de binnenstad van Groningen voor mensen met een lichamelijke beperking, die 24 uur oproepbare assistentie nodig hebben en op een steenworp afstand wonen van de binnenstad.
steden nederland groningen, centrum

Een nieuw en eigenwijs project, Schots en Scheef, dat door bewoners zelf is opgezet en is ontwikkeld, werd vanmorgen officieel in gebruik gesteld door de Groninger wethouder Roeland van der Schaaf en als verrassing van directeur Pieter Bregman kregen de bewoners de tuin cadeau van Nijestee.  Lees verder

Lift gehandicapten Informatiecentrum in gebruik gesteld

groningen-centrum-ingebruikname lift-grote markt-6Wethouder Dig Istha heeft vandaag woensdag 8 mei om 14.30 uur de lift naast het Informatiecentrum op de Grote Markt officieel in werking gesteld. Hij deed dit samen met Jan van Slochteren, oud-lid van de gemeentelijke Adviesraad Gehandicaptenbeleid. Lees verder

On-beperkt een held in de Parrel Selwerd

Wethouder Van der Schaaf opende vanmiddag  een zwemwedstrijd voor verstandelijk gehandicapten in zwembad De Parrel aan de Eikenlaan in de Groninger wijk Selwerd.
groningen-selwerd-de parrel-zwemwedstrijden on-beperkt zwemmen-9242

De zwemwedstrijd is georganiseerd door “DE BRUG” provincie Groningen. Een organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen. Lees verder