Groningen van Toen | Jan de Roos

Vandaag herinneren we ons de sterfdag van Jan de Roos uit Ureterp. Veertig jaar geleden is Jan overleden. Hij leefde van 23 november 1896 – 13 december 1979.

Jan de Roos – in de stad Groningen ook Jan Roos genoemd – was tot zijn overlijden een begrip in Groningen, Friesland en Drenthe. Getooid met slipjas, hoge hoed, kettingen en medailles trok hij zingend van dorp tot dorp. Hij had een wandelstok waarmee hij zijn strofen kracht bijzette en omstanders op afstand hield. Hij boog af en toe diep door de knieën om zijn hoge halen te benadrukken en zong met een onnavolgbaar vibrato. “Ik tril graag”, vertrouwde hij in die jaren een verslaggever toe, “En dat door de knieën gaan, dat doe ik voor de reclame. Als je van die buigingen maakt moeten ze wel kijken” Lees verder

Groningen van toen | Deel 83

De explosie die dagenlang werd verzwegen

Het gebeurde op donderdagmiddag 3 juni 1971, een explosie in een van de eenheden van de Hunze Centrale van het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe, het EGD. Pas om maandag 7 juni kwam het voorval naar buiten; heden ten dage met intens gebruik van de sociale media is dit natuurlijk onmogelijk en worden we binnen minuten via de een of andere bron bekend met het voorval. Lees verder

Groningen van toen | Deel 82

Het komt natuurlijk in allerlei plaatsen voor, in de steden iets meer dan in de dorpen. Verkeersproblemen door ongelukken maar ook door storingen. Wanneer op een van de drukste kruispunten in een middelgrote stad door een technisch probleem de verkeerslichten uitvallen is de politie er snel bij om alles op een goede en verstandige wijze te regelen. Hier worden dan agenten ingezet die het verkeer, zelf staande op het middelpunt, gaan regelen. Iets wat je tegenwoordig zelden ziet.

Het was echter een halve eeuw geleden een normale zaak dat op drukke kruispunten agenten werden ingezet om het verkeer te regelen. Vaak staande op een verhoging zodat men uit alle ooghoeken kon worden gezien en er dus geen onduidelijke situaties ontstonden. Lees verder

Groningen van toen | Deel 81

Nostalgische winkels die er niet meer zijn –  Modehuis Gerzon – een voorbeeld

Je kunt je in elke willekeurige stad, tenminste als je er bekend bent, nostalgisch door het centrum bewegen en jezelf afvragen waar de tijd is gebleven dat bepaalde winkelketens of familiebedrijven er een zeer actieve functie hadden en volop werden bezocht. In een stad als Groningen, waar de firma Vroom en Dreesmann pas op een later tijdstip dan in de meeste andere steden een eigen filiaal had, zijn er tal van voorbeelden te noemen. Lees verder

Groningen van toen | Deel 80

In zestig jaar tijd veranderen delen van steden zodanig dat velen van hen, die er al die jaren niet meer kwamen, het er onherkenbaar is geworden. Neem nu de Westerhaven in Groningen. Dat was tegen het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een echte haven, waar vele schepen lagen afgemeerd. De naam Westerhaven verwijst naar de vroegere haven die rond 1960 is gedempt. Lees verder

Groningen van toen | deel 79

In Groningen werden eind januari 1979 geheime notulen van een vergadering binnen Radio Noord, de regionale omroep waar het weer eens crisistijd was, openbaar gemaakt en behandeld in een artikel van het Nieuwsblad van het Noorden.

Men meldde dat als gevolg van botsende persoonlijkheden en karakters er een definitieve contactstoornis was ontstaan tussen het toenmalige hoofd van Radio Noord, Willem de Jong, en enkele medewerkers. Lees verder

Groningen van toen | deel 78

Kleding bestellen via internet was toen nog minimaal ruim drie decennia taboe. We gingen de winkel in om in paskamers diverse kledingstukken te passen en binnen ons gezin waren daar twee bedrijven toch van belang om te bezoeken. Lees verder

Groningen van toen | Deel 77

Ruimtevaart tentoonstelling een logisch gevolg van maanlanding

Wat waren de nu 60 plussers verbaasd over de vele informatie die tot ons kwam via de media in het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw over het ruimtevaartprogramma in Amerika dat uiteindelijk resulteerde in de eerste maanlanding. Het ging om de Apollo vluchten, waarvan Apollo 11 uiteindelijk ‘de mens op de maan’ bracht. Dat gebeurde in de nacht van 20 op 21 juli 1969 en de verslaggeving werd zowel op de Nederlandse radio als ook de televisie rechtstreeks en zonder onderbreking gebracht.  Lees verder

Groningen van toen | Deel 75

Invoering koopavond als proef in 1970

Het kan raar verkeren als het gaat om de regelgevingen in de diverse gemeenten betreffende openingstijden van winkels. Heden ten dage kun je als burger niet voorstellen dat er een tijd was dat de winkels gewoon om zes uur op slot gingen om pas de volgende ochtend weer te worden geopend. Pas in de laat jaren zestig van de vorige eeuw kwam, het zei eerst op beperkte schaal, er beweging in de vaste sluitingstijden. Dit vooral met de behoefte om ook af en toe de winkel in de avonduren open te zetten voor diegene, die overdag niet de mogelijkheid had te gaan winkelen. Lees verder

Groningen van toen | deel 74

Het was op 3 oktober 1969 een feestje daar aan de Zuiderkruislaan 14 in wijk De Paddepoel, want die dag werd het gebouw van de Christelijke Pedagogische Academie en de afdeling HAVO officieel geopend. Voorheen ging deze Academie door het leven als ‘De Kweekschool met de Bijbel’ en was gevestigd aan de H.W.Mesdagstraat in Groningen. Lees verder