Groningen van toen | Deel 90 Leven met regels in het Remonstrantsch Gasthuis

In de stad Groningen is een groot aanbod aan zogenaamde hofjes. Een mooie samenstelling van kleine huisjes die in een binnenplaats staan, vaak omringd door volop groen. Hofjes die in een lang verleden vooral werden gebouwd met als doel alleenstaanden, wezen, en zieke stadsgenoten een onderdak te verschaffen. Tal van mooie boekjes zijn over dit onderwerp geschreven. Ook de diverse woningbouwcoöperaties hebben zich in de laatste halve eeuw ingezet om een deel van deze hofjes te restaureren. Ze bevinden zich zowel binnen als buiten de oude stads grachtenring. Lees verder

Noord-Holland Haarlem | Hofje van Bakenes

Aan de Bakenessergracht in Haarlem vinden we het Hofje van Bakenes welke twee ingangen heeft, één aan de gracht en één aan de Wijhde Appelaarsteeg die tevens de hoofdingang van het hofje is. Het hofje werd in 1395 gesticht van een telg uit een Haarlems vooraanstaande en welgestelde familie: Dirc I van Bakenesse. In opdracht van zijn weduwe Lysebeth en haar twee zoons Dirc en Jan is het gebouwd.  Lees verder

Rondje Groningen | Sint Anthony gasthuis

Vandaag iets over een bezoek aan het Sint Anthony gasthuis tegenover het hoofdbureau van politie aan de Rademarkt in het centrum van Groningen.Het Sint Anthony gasthuis, opgericht in 1517, was bedoeld voor de opvang van armen en zieken. Tot 1644 werden er pestlijders opgevangen en van 1589 tot en met 1844 was het in gebruik als dolhuis. Lees verder

Groningen Centrum – Gerarda Gockingagasthuis

groningen-centrum-grote rozenstraat-gerarda gockingagasthuis-1Aan de Grote Rozenstraat in het centrum van Groningen staat het Gerarda Gockingagasthuis. Dit gasthuis werd in 1870 gesticht door jonkheer Wolther Gockinga, ter nagedachtenis aan zijn vrouw Gerarda Wolthers.

Het gasthuis was bestemd voor vrouwen die ongehuwd waren of weduwe waren geworden en als dienstbode hadden gewerkt. In het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw werden de huisjes aangekocht door de universiteit die wilde uitbreiden.

De plannen hiervoor werden aangepast waardoor het gasthuis behouden kon blijven. Tegenwoordig wordt het bewoond door particulieren.

Lees verder

Groningen Centrum – Pelstergasthuis

groningen-centrum-pelsterstraat-pelstergasthuis (13 van 14)Het Pelstergasthuis is een gasthuis in de Pelsterstraat in het centrum van Groningen. De officiële naam is het Heilige Geestgasthuis, maar algemeen wordt het genoemd naar de Pelsterstraat. Het is het grootste en waarschijnlijk ook het oudste gasthuis van Groningen, en een van de oudste gasthuizen in Nederland. Lees verder

Groningen Centrum – Pieternellagasthuis

steden nederland, groningen, hortusbuurtHet Pieternellagasthuis is een gasthuis en hofje in de Grote Leliestraat in de Hortusbuurt nabij het centrum van Groningen. In 1870 besloot Ludewé Vink, weduwe van Antoni Janson, tot stichting van het gasthuis. Dit ter nagedachtenis aan haar overleden drie echtgenoten en twee kinderen, een zoon genaamd Pieter en een dochter genaamd Pieternella. Dit verklaart de naam van het gasthuis. In 1871 kocht Ludewé Vink een terrein aan de Grote Leliestraat met o.a. een huis, een stal en een grote tuin. Twee jaar later liet ze de gebouwen slopen en gaf opdracht tot de bouw van 21 kleine woningen. In 1877 overleed Ludewé Vink, enkele maanden daarna was de stichting van het gasthuis officieel een feit. Lees verder

Groningen Centrum – Doopsgezind Gasthuis

Het Doopsgezind Gasthuis is een hofje nabij het centrum van Groningen. Het gasthuis is gelegen in de Nieuwe Boteringestraat in de Hortusbuurt.
groningen-centrum-nieuwe boteringestraat-doopsgezind gasthuis-10

In 1855 wordt de basis gelegd tot stichting van het gasthuis door een schenking van broeder Jacob Dijk, lid van de Doopsgezinde Gemeente. Lees verder

Groningen Centrum – Jacob- en Annagasthuis

Het Jacob- en Annagasthuis in Groningen vinden we in het historisch centrum in het Gasthuisstraatje. De oudste vermelding van dit gasthuis’ dat ‘Jacob Grovens en Eteken sijnre echter huusfrouwen getijmmert hebben op de noerder zijdt in de Vierhuuser (Visser)straete’ dateert uit 1489.
groningen-centrum-gasthuisstraat-1

Pas zes jaar later wordt de officiële stichtingsbrief opgesteld en heet het gasthuis ‘ter ere Gode en de ere der hilige vrouwe S. Anne en des hiligen apostel S. Jacobs’ opgericht. Lees verder

Groningen Centrum – Sint Anthonygasthuis

Tegenover het hoofdbureau van politie aan de Rademarkt in het centrum van Groningen, vinden we het Sint Anthonygasthuis. Het Sint Anthony gasthuis, opgericht in 1517, was bedoeld voor de opvang van armen en zieken. Tot 1644 werden er pestlijders opgevangen en van 1589 tot en met 1844 was het in gebruik als dolhuis.
groningen-centrum-rademarkt-sint anthonygasthuis-1

De tekst boven de poort luidt:
“BESPODT NIET EEN OUT WYF OFTE MAN NIEMANT WYET WAER “T HEM TOE COMEN CAN” Lees verder