Groningen Centrum – Jacob- en Annagasthuis

Het Jacob- en Annagasthuis in Groningen vinden we in het historisch centrum in het Gasthuisstraatje. De oudste vermelding van dit gasthuis’ dat ‘Jacob Grovens en Eteken sijnre echter huusfrouwen getijmmert hebben op de noerder zijdt in de Vierhuuser (Visser)straete’ dateert uit 1489.
groningen-centrum-gasthuisstraat-1

Pas zes jaar later wordt de officiële stichtingsbrief opgesteld en heet het gasthuis ‘ter ere Gode en de ere der hilige vrouwe S. Anne en des hiligen apostel S. Jacobs’ opgericht. Lees verder