Groningen van toen | deel 85

Projectgroep Binnenstad en de Harmonie

Foto D. Leutscher Parkeerplaats achter Harmoniecomplex

Januari 1974 bracht eindelijk voor de bewoners van de binnenstad van Groningen een antwoord omtrent  wat er ging gebeuren met het pand dat vele jaren een centraal middelpunt was geweest van de Oude Kijk in ’t Jatstraat, het Harmoniecomplex. Biljarten, concerten, bokswedstrijden, schoolvoorstellingen en veel meer activiteiten waren er decennia lang gehouden en jong en oud hadden daar voetstappen liggen. Sociëteit Harmonie was dan ook een cultureel gebeuren, wiens activiteiten werden voortgezet in een pand aan de Kreupelstaat, eveneens in het centrum van de stad. Lees verder

Groningen van toen | deel 7

Harmonie-boek (Jan M)Biercontract opgezegd, orthopedagogiek gehuisvest

Iedere stad in Nederland zal wel van die prachtige historische gebouwen hebben waarvan soms de toekomst niet langer zeker is. Dit speelde in Groningen begin zeventiger jaren van de vorige eeuw toen De Harmonie, gevestigd aan de Oud Kijk in ’t Jatstraat, steeds minder belangstelling kreeg van mensen die normaal in het complex aan allerlei activiteiten meededen. Op 1 februari 1971 kwam daarbij ook nog eens de mededeling dat de N.V. Verenigde Nederlandse Brouwerijen Breda-Oranjeboom te Rotterdam had besloten de exploitatie van de oude Harmonie per 1 juli van dat jaar te beëindigen. Het gemeentebestuur was daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. De belangrijkste consequentie zou zijn, dat het Noordelijk Filharmonisch Orkest, kortweg het NFO, vijf maanden later op straat zou komen te staan. Lees verder

De Harmonie – eens het concertcentrum van Groningen

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

In november 2012 viert het Noord Nederlands Orkerst haar 150 jarig bestaan en in de concertzaal van de Harmonie zijn menige muziekuitvoeringen gegeven. De huidige Sociëteit De Harmonie had ooit een concertzaal. De concertzaal werd in 1973 gesloopt en is … Lees verder