Groningen Herewegbuurt – Christus Koning

Binnenkort weer terug op zijn oude plek na restauratie door de Rolder kunstenaar en restaurator Arie Fonk.

Christus Koning is gekroond, blootsvoets en in een eenvoudig gewaad afgebeeld. Met zijn rechterhand geeft hij de zegening. De gebroeders Brom vervaardigden Christus Koning in een archaïsche stijl, waardoor het een middeleeuws beeld lijkt. In werkelijkheid dateert het beeld echter uit 1936.

De kunstenaars Brom hebben voor verschillende kathedralen in Nederland kunstwerken gemaakt.

Christus Koning stond van 1936 tot 1967 tegen de noordgevel van de – inmiddels afgebroken – Sint Martinuskerk aan het Broerplein. Daar was het echter meerdere keren onderhevig aan vernielingen. Zo werd het in de oorlogsjaren bij een nachtelijke schietpartij op verschillende plaatsen doorboord. Voorts was het beeld in latere jaren voortdurend een mikpunt van vandalen. In 1966 bijvoorbeeld schilderden provo’s de rechterhand van Christus Koning wit. Om het voor verdere bespottingen te behoeden, verwijderde het kerkbestuur in 1967 het beeld. Aanvankelijk werd besloten het te vernietigen, maar nadat de bestuurders hierop waren teruggekomen, boden ze het beeld aan bij het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht. Uiteindelijk bleef Christus Koning in de stad Groningen en kreeg een plek op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Hereweg.

In 1936 vierde de St. Martinusparochie in Groningen haar 100-jarig bestaan. De gebroeders Brom kregen de opdracht een beeld te maken, dat bij de Sint-Martinuskerk aan het Academieplein in de stad werd geplaatst. De onthulling vond plaats op zondag 11 oktober 1936.

Edelsmidse Brom was een Nederlandse onderneming in Utrecht (1856-1961), gespecialiseerd in het maken van edel- en siersmeedkunst voor de rooms-katholieke Kerk.

Gerard Bartel Brom (1831-1882) werkte als koperslager bij Van Kempen in Utrecht. In 1856 begon hij voor zichzelf aan de Springweg. Hij maakte onder meer stillistisch neogotisch kerkelijk vaatwerk. De vraag groeide en Brom breidde uit en nam meer mensen in dienst. Samen met architect Alfred Tepe, kunstenaar Friedrich Wilhelm Mengelberg en orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd, was Gerard Brom (en later zijn zoon) betrokken bij de bouw en inrichting van een groot aantal kerken.

In 1882 overleed Gerard Bartel Brom en nam zijn zoon Jan Hendrik de zaak over. In 1898 verhuisde het bedrijf naar de Drift 15. Rond 1900 stapte Jan Hendrik af van de neogotiek en koos voor modernere ontwerpen. Hij overleed in 1915, waarna de leiding over de edelsmederij werd overgenomen door diens zoons Jan Eloy en Leo. Zij hadden ruim vijftig mensen in dienst en exporteerden ook naar het buitenland. In 1961 werd het bedrijf gesloten, wegens een afnemende vraag naar religieuze kunst en gebrek aan een opvolger. In het pand aan de Drift is later een door Pieter d’Hont gemaakte gevelsteen geplaatst, die herinnert aan Edelsmidse Brom

Bron: Staat in Groningen/Wikipedia
Foto’s: FocusGroningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *