Laatste gemeenteraad burgemeester Vreeman

poltiek, personenBurgemeester Ruud Vreeman zit woensdag 17 december voor de laatste keer de Groningse gemeenteraad voor. Een dag later neemt hij in een aparte vergadering van de raad afscheid. De laatste raadsvergadering onder Vreemans leiding besluit over onder meer het actieplan tegen armoede en een aangepast bestemmingsplan voor de Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt.

De raadsvergadering in de nieuwe raadzaal van het stadhuis begint om 16.30 uur en is openbaar. De vergadering is ook online live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad is de volledige agenda met alle agendapunten en vergaderstukken te bekijken.

Insprekers
Met het bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoen wil het college de bestaande situatie in deze buurten vastleggen en de “waardevolle stedenbouwkundige structuren” vastleggen. Het plan stuitte op verzet tijdens de inspraakronde. Veel bezwaren gingen over de vrees voor meer en hogere bebouwing. Bij de raadscommissie Ruimte en Wonen op 18 november was er nog steeds veel kritiek van insprekers. Het college paste het bestemmingsplan daarom aan. Woensdag mag de gemeenteraad over dit gewijzigde bestemmingsplan stemmen. Omdat er een gewijzigd plan ligt, is het opnieuw mogelijk om hierbij in te spreken. Inmiddels is wel duidelijk dat hier gebruik van zal worden gemaakt.

Kindpakket
De raad neemt ook een besluit over het actieplan tegen de armoede in de stad. In het actieplan staat hoe het college de komende jaren met andere partijen de armoede in Groningen wil bestrijden. Centraal staan onder meer inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en het zogeheten Kindpakket met regelingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Tegemoetkoming van 260 euro
Verder debatteert de raad over het besluit van B&W om Stadjers die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken volgend jaar een tegemoetkoming van 260 euro te geven. De regeling hanteert een inkomensnorm van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Dit collegebesluit komt aan de orde bij het agendapunt Informatie ’Nadere regels’ (Verordening Wmo 2015).

Arbeidsgehandicapten
De raad buig zich woensdag ook over drie verordeningen die zijn gebaseerd op de Participatiewet die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Met deze verordeningen beschikt de gemeente over instrumenten om Stadjers met een arbeidsbeperking op een zogeheten Garantiebaan te kunnen plaatsen. Verder kan de gemeente hiermee arbeidsgehandicapten die een opleiding volgen financieel ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *