Hoogbouw op festivallocatie Reitdiephaven | Gekker moeten we het niet maken

De raadsfracties van ChristenUnie, SP en Stadspartij willen de mogelijkheid voor hoogbouw aan de Reitdiephaven schrappen. De partijen zullen in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni met een voorstel hiervoor komen. De partijen vinden de plannen ongewenst en ervaren te weinig draagvlak vanuit omwonenden voor de ontwikkeling van hoogbouw op deze locatie. Daarentegen geven bewoners wel aan open staan voor ontwikkelingen van sociale laagbouw op deze plek. Lees verder

Fietsplannen wijkraden Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk goed alternatief

groningen-park selwerd-aktie bomenkap stadhuis-5040De Stadspartij is een groot voorstander van de alternatieve fietsplannen van de wijkraden Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk.
‘Deze plannen zijn logischer, veiliger en minder ingrijpend voor de omgeving,’ aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts.
In het plan van het college moet de oversteek op de Eikenlaan en Wilgenlaan een voorrangsoversteek voor fietsers worden. Lees verder

Interpellatiedebatten over thuiszorg en Noorderkerk tijdens Groninger gemeenteraad

groningen instellingen tsn thuiszorg (1 van 1)De situatie in de thuiszorg in Groningen en de stand van zaken rond jongerenhuisvesting in de Noorderkerk. Dat zijn twee onderwerpen die woensdag 27 januari in zogeheten interpellatiedebatten in de vergadering van de gemeenteraad van Groningen aan de orde komen. Lees verder

Zorgen om gladde tegels Kardinge

karinge-heropening-11Het CDA en de Stadspartij in de gemeente Groningen maken zich zorgen om de gladde tegels rondom het 25-meter bad in zwembad Kardinge. Zo zijn in de afgelopen twee jaar tenminste twee personen uitgegleden met ernstig letsel tot gevolg. Onder hen een paralympisch zwemkampioene, zo berichtte het Dagblad van het Noorden op 25 november jongstleden. Lees verder

Robert Prummel Stadspartij ook slechts een passant

politiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijkHet bestuur van de Stadspartij heeft Robert Prummel aangewezen als lijsttrekker van de Stadspartij, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 melden wij u op 29 november j.l.

De, volgens de Stadspartij  markante lijsttrekker, heeft veel ervaring en enthousiasme in huis. Het bestuur geeft hem de opdracht mee om de Stadspartij opnieuw te laten groeien en de Groningers te overtuigen dat de Stadspartij het verschil kan maken in de stad. Lees verder

Robert Prummel lijsttrekker Stadspartij

Het bestuur van de Stadpolitiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijkspartij heeft Robert Prummel aangewezen als lijsttrekker van de Stadspartij, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Met Robert Prummel als lijsttrekker heeft de Stadspartij een markante lijsttrekker met veel ervaring en enthousiasme in huis. Robert heeft de Stadspartij afgelopen jaren een gezicht gegeven als grootste oppositiepartij van Groningen. Lees verder

Al vijf jaar scheuren Martinikerk

martinikerker scheuren 02De scheurvorming in de Martinikerk worden niet versterkt of veroorzaakt door graafwerkzaamheden op de Forumlocatie, volgens de Groninger PvdA wethouder  Roeland van der Schaaf. Het college van burgemeesters en wethouders verschillen van mening over dit onderwerp met de Martinikerk bleek tijdens het spoeddebat gisteren, dat was aangevraagd door De Stadspartij en Partij voor de Dieren. Het college kreeg de steun van de meerderheid van de raad in haar handelen in deze kwestie. De scheuren zijn al vijf jaar aanwezig en begin 2013 zijn scheurmeters geplaatst, aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

 

Wethouder Jan Seton laat vandaag via twitter de volgende boodschap achter:  Prummel trapt openlijk campagne af over de rug van de Martinikerk. Kerk niet onderwerp, maar speelbal van campagne Stadspartij. #stuitend

Foto: Siebrand Wiegman

Actie GroenGroningen krijgt politieke steun | Behoud Tuin in de Stad

groningen-kostverloren-tuin in de stad-nldoet-15Recentelijk kwamen we in verweer tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Groningen om nieuwbouw uit te voeren op de locatie Tuin in de Stad. Hier begint de stad laat zien welk spookbeeld ontstaat met onze mooie stad met slecht politiek management in Groningen met als gevolg lege parkeergarage’s, lege winkels, geen duurzaamheid. Stop!  Handen af van Tuin in de Stad! voor verdere nadelige gevolgen voor dit mooie initiatief!

 

Aan:                Het Presidium van de gemeente Groningen
Betreft:   Aanvraag actualiteitendebat over bouwplannen voor het terrein van Tuin in de Stad Lees verder

Schimmige NLA-gelden eindelijk op de politieke agenda

De stadspartij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Al jaren hebben wij de transparantie van deze schimmige organisatie aan de order gesteld. Wie bepaald de projecten, waar gaat het geld het en met welk doel. De ons kent ons cultuur, waarbij mensen met dubbele petten in zitten. Lees verder