Interpellatiedebatten over thuiszorg en Noorderkerk tijdens Groninger gemeenteraad

groningen instellingen tsn thuiszorg (1 van 1)De situatie in de thuiszorg in Groningen en de stand van zaken rond jongerenhuisvesting in de Noorderkerk. Dat zijn twee onderwerpen die woensdag 27 januari in zogeheten interpellatiedebatten in de vergadering van de gemeenteraad van Groningen aan de orde komen.

Tijdens een interpellatiedebat kunnen fracties het college van burgemeester en wethouders vragen stellen over een actueel politiek onderwerp, in dit geval de thuiszorg en de Noorderkerk in de Akkerstraat bij het Noorderplantsoen. De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Ontslag
Beide interpellatiedebatten zijn aangevraagd door de SP en de Stadspartij. Zij zeggen geschrokken te zijn door berichten van de FNV over honderden Stadjers die geen thuiszorg zouden krijgen door ontslag van 200 thuiszorgmedewerkers. Begin december hield de Groningse raad nog een actualiteitendebat rond de problemen van thuiszorginstelling TSN. Volgens het college zou er niemand in een gat vallen. SP en Stadspartij willen onder meer van B&W weten wat er de afgelopen weken is gedaan om de continuïteit van thuiszorgcliënten te garanderen en of er een vangnet is ontwikkeld.

Brandbrief
Het andere interpellatiedebat gaat over de Noorderkerk waarin een ontwikkelaar jongerenhuisvesting wil bouwen. Omwonenden vrezen voor te veel jongeren in de wijk. Over de Noorderkerk kreeg de gemeenteraad vorig week een “brandbrief” van mensen uit de buurt. Daarin werd een rechtszaak rond de Noorderkerk gemeld. De gemeenteraad was daar niet van op de hoogte, aldus SP en Stadspartij. Deze partijen willen tijdens het debat antwoord op twaalf vragen over onder meer deze rechtszaak, vergunningen en toezeggingen van B&W.
groningen-oranje- en plantsoenwijk-akkerstraat-noorderkerk-1

 

Volgens SP en Stadspartij lijkt het erop dat er wordt doorgebouwd terwijl vergunningen zouden zijn ingetrokken. De twee partijen hebben meldingen van studio’s die al zouden zijn bewoond. Over de Noorderkerk is in oktober ook al een actualiteitendebat in de raad geweest. Het fractievoorzittersoverleg met burgemeester Den Oudsten als voorzitter van de gemeenteraad neemt woensdagmiddag voorafgaande aan de raadsvergadering een besluit over het doorgaan van de twee aangevraagde interpellatiedebatten.

4.000 euro-regeling
Verder buigt de raad zich over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Dat is het plan van Nationaal Coördinator Hans Alders om de aardbevingen het hoofd te kunnen bieden. B&W vragen de raad in te stemmen met Alders’ programma. Het college heeft zelf al ingestemd, behalve met de afschaffing van de Regeling Waardevermindering, de ‘4.000 euro-regeling’. Daarmee kunnen huiseigenaar met aardbevingsschade hun huizen verduurzamen. De gemeente Groningen is steeds kritisch geweest op de regeling omdat Stadjers niet in aanmerking kwamen. Deze “ongelijkheid’ is gerepareerd zodat deze regeling met terugwerkende kracht ook voor de gemeente Groningen geldt. Maar deze regeling stopt wel. Terwijl provincie en Groningse gemeenten vinden dat er geld moet komen om met de regeling door te gaan.

Huisvesting statushouders
Wonen is een ander onderwerp op de raadsagenda. Zo gaat het over de zogeheten prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties over voldoende beschikbare woningen, duurzaamheid en veiligheid. En verder wordt de raad gevraagd het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2016 vast te stellen. Daarin staan onder meer plannen van het college op het gebied van wonen. Belangrijke thema’s zijn onder meer jongerenhuisvesting, ouderen- en zorghuisvesting, de huisvesting van statushouders en aardbevingen. Laatste onderwerp op de agenda is de sluiting van openbare basisschool De Expeditie in Beijum. Het schoolbestuur van O2G2 wil De Expeditie per 1 augustus sluiten. Formeel mag de gemeente de school in stand houden en weer optreden als schoolbestuur. B&W stellen voor dat niet te doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.