Toegekende NLA projecten Paddepoel

geld-50 euro biljetten-1Het NLA team van Paddepoel kende in de afgelopen twee maanden gelden toe aan de volgende projecten:

De spelcontainer in Paddepoel kan dankzij een bijdrage van het wijkteam van € 22.064 worden gecontinueerd. Veel kinderen die onder de armoedegrens leven maken gebruik van de spelvoorziening. Lees verder

Acheraf toetsen wijkgelden dan is het kwaad al geschied

nieuw college gemeente groningen-1Transparantie en vooraf en tijdens het jaar de aangemelde gelden voorleggen aan een onafhankelijke commissie bij de verdeling van het geld alvorens de wijkteams gelden beschikbaar mogen stellen is eerder de wens van wijken dan hetgeen wethouder Roeland van der Schaaf voorstelt om achteraf de subsidies te toetsen op hun effectiviteit. Lees verder

NLA is steun wijken in bijbaantjes

Vandaag lezen we in het Dagblad van het Noorden iets over de NLA-gelden, die het volgende schrijft: Een groot deel van de miljoenen die zijn bestemd voor bewonersinitiatieven in de wijken in de stad, vloeit naar (welzijn-)instellingen die zelf nauw betrokken zijn bij de verdeling van het geld. Lees verder

Schimmige NLA-gelden eindelijk op de politieke agenda

De stadspartij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Al jaren hebben wij de transparantie van deze schimmige organisatie aan de order gesteld. Wie bepaald de projecten, waar gaat het geld het en met welk doel. De ons kent ons cultuur, waarbij mensen met dubbele petten in zitten. Lees verder