NLA is steun wijken in bijbaantjes

Vandaag lezen we in het Dagblad van het Noorden iets over de NLA-gelden, die het volgende schrijft: Een groot deel van de miljoenen die zijn bestemd voor bewonersinitiatieven in de wijken in de stad, vloeit naar (welzijn-)instellingen die zelf nauw betrokken zijn bij de verdeling van het geld.

 

In de praktijk stellen opbouwwerkers hun eigen baan veilig door projecten in te brengen in de wijkteams die het geld verdelen en waar ze zelf deel van uitmaken. Voor de periode 2011-2014 is al met al tien miljoen euro beschikbaar. Tot nu toe zijn er door de wijkteams 230 projecten goedgekeurd met budgetten variërend tussen enkele honderden euro’s tot tienduizenden euro’s. Zeventig projecten worden verzorgd door welzijnsorganisatie Stiel.

Wethouder Roeland van der Schaaf omschrijft het project als ‘een cadeau voor de wijken’.

Een bevestiging van dat het hier geen transparante organisatie betreft. Welke plannen zijn ingediend met welk doel. Wat is het resultaat. Wat heeft het bijgedragen voor onze woonomgeving. Natuurlijk, er zijn een aantal goede initiatieven tot wasdom gekomen maar het merendeel gaat op in duisternis zonder dat er sprake is van burgerparticipatie en dat is te betreuren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *