Actie GroenGroningen krijgt politieke steun | Behoud Tuin in de Stad

groningen-kostverloren-tuin in de stad-nldoet-15Recentelijk kwamen we in verweer tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Groningen om nieuwbouw uit te voeren op de locatie Tuin in de Stad. Hier begint de stad laat zien welk spookbeeld ontstaat met onze mooie stad met slecht politiek management in Groningen met als gevolg lege parkeergarage’s, lege winkels, geen duurzaamheid. Stop!  Handen af van Tuin in de Stad! voor verdere nadelige gevolgen voor dit mooie initiatief!

 

Aan:                Het Presidium van de gemeente Groningen
Betreft:   Aanvraag actualiteitendebat over bouwplannen voor het terrein van Tuin in de Stad

Groningen, 25 april 2013

Sinds enige jaren is het initiatief Tuin in de Stad actief in een voormalige kwekerij met omliggende grond aan de Friesestraatweg 137a. De initiatiefnemers hebben de locatie tijdelijk in gebruik gekregen van de gemeente Groningen. Allerlei groepen Groningers krijgen er te kans op eigen manier in contact te komen met natuur en tuinieren door cursussen volgen, planten te ruilen en als vrijwilliger op de tuin actief te zijn. Tuin in de Stad heeft vorig jaar nog een tweetal landelijke prijzen in de wacht gesleept.

Het college heeft onlangs kenbaar gemaakt dat er interesse is om op de locatie een woningbouwproject te realiseren. De initiatiefnemers hebben de aankondiging gekregen dat de gebruikersovereenkomst daarom binnenkort zou kunnen worden opgezegd. Bekend is dat het niet eenvoudig is om op die plek te bouwen, door de ligging aan het spoor, de grond is deels vervuild, de aanwezigheid van een gastransportleiding en niet in de laatste plaats omdat het bestemmingsplan geen woningbouw mogelijk maakt. Het college heeft in de raadscommissie Ruimte en Wonen van 3 april kenbaar gemaakt dat er binnenkort een besluit valt te verwachten over de keuze van een ontwikkelaar van een woningbouwproject.

Aanvragers willen voorkomen dat Tuin in de Stad op korte termijn de wacht wordt aangezegd, terwijl het nog allerminst zeker is dat de bouwer daadwerkelijk plannen rond kan krijgen om op die plek woningbouw tot stand te brengen. In het ergste geval blijkt over een aantal jaren dat Tuin in de Stad het terrein heeft verlaten, maar de bouwplannen niet ten uitvoer zijn gebracht.

Over bovenstaande hebben de aanvragers de volgende vragen:

  • Binnen welke termijn zou er daadwerkelijk gebouwd kunnen worden op de locatie? Zijn er garanties dat bouw doorgaat, als de locatie wordt gegund aan een ontwikkelaar?
  • Heeft het college onderzocht of het mogelijk is om het bouwen op de locatie Friesestraatweg 137-A te combineren met het voortbestaan van Tuin in de Stad op die locatie? Of dat er mogelijkheden zijn Tuin in de Stad zekerheid te geven om op de locatie gevestigd te blijven, tot dat de bouwplannen voltooid zijn en de bouw ter plekke kan beginnen?

Aanvragers verzoeken het College geen onomkeerbare besluiten te nemen alvorens de gemeenteraad in de gelegenheid is geweest zijn standpunt over de plannen rond het terrein van Tuin in de Stad, Friesestraatweg 137-A kenbaar te maken.

Gerjan Kelder Partij voor de Dieren,  Inge Jongman  ChristenUnie, Benni Leemhuis GroenLinks, Robert Prummel Stadspartij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *