Hoogbouw op festivallocatie Reitdiephaven | Gekker moeten we het niet maken

De raadsfracties van ChristenUnie, SP en Stadspartij willen de mogelijkheid voor hoogbouw aan de Reitdiephaven schrappen. De partijen zullen in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni met een voorstel hiervoor komen. De partijen vinden de plannen ongewenst en ervaren te weinig draagvlak vanuit omwonenden voor de ontwikkeling van hoogbouw op deze locatie. Daarentegen geven bewoners wel aan open staan voor ontwikkelingen van sociale laagbouw op deze plek.

CU-fractievoorzitter Inge Jongman: “Een woontoren van 53 meter hoog zal de woonwijk een ongewenst aanzicht geven. Wij vinden het onnodig om het mooie en open karakter van de Reitdiephaven met een dergelijke woontoren teniet te doen.” Bewoners geven aan wel open te staan voor alternatieven ontwikkelingen op deze locatie. Daarom stellen de drie partijen voor hier wel verder mee aan de slag te gaan. “Er zijn andere alternatieven voor deze locatie te ontwikkelen die én voldoen aan de stedelijke volkshuisvestelijke opgave voor meer sociale woningbouw én die op steun van omwonenden kan reken”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

In de raadscommissie voorafgaand aan de raadsvergadering waren meerdere partijen kritisch over de plannen voor de hoge woontoren aan de Reitdiephaven. Met name collegepartij D66 liet weten grote bezwaren te hebben. Eerder liet D66-wethouder Ton Schroor al weten tegen deze vorm van ontwikkeling aan de Reitdiephaven te zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *