Afschieten knobbelzwanen niet meer toegestaan

knobbelzwaan-1De afgelopen jaren is echter gebleken dat knobbelzwanen nauwelijks schade aanrichten. Daarom trekt de provincie de ontheffing in.verjagen van knobbelzwanen uit landbouwgebieden door ze af te schieten wordt niet langer toegestaan. Voorheen konden boeren een ontheffing krijgen om te voorkomen dat grazende vogels schade veroorzaken aan gewassen. Ze mochten na inzet van preventieve maatregelen uiteindelijk ook verjagen door maximaal twee vogels af te schieten.

Maximaal twee knobbelzwanen
De laatste vijf jaar is de schade aan landbouwgronden veroorzaakt door knobbelzwanen klein, gemiddeld € 7.600. Ook zijn er in de afgelopen jaren weinig vogels afgeschoten. Toen in 2006 besloten werd tot meer preventieve maatregelen in te zetten en minder snel te schieten, daalde het aantal gedode knobbelzwanen van 80 naar 55 tot uiteindelijk zo’n 30. We verwachten dat de diervriendelijke methoden van verjagen, zoals het gebruik van knalpistolen, voldoende effect hebben.

Preventieve middelen
Mocht er echter toch schade zijn dan wordt deze in Groningen tot 7.500,- euro per jaar, in principe vergoed vanuit het Faunafonds. Verschillende vogels mogen verjaagd worden door afschot, zoals wilde eenden of ganzen en sommige niet beschermde soorten.
Gedeputeerde van der Ploeg: “Op dit moment bekijken we de ontheffingen voor alle dieren. We willen meer preventieve maatregelen inzetten om schade door dieren te voorkomen, zodat afschot echt alleen gebeurt als er geen andere oplossing is. We hebben nu besloten dat doden van knobbelzwanen en smienten niet meer mag. Zo willen we het welzijn van dieren in Groningen vergroten.”

Bron: Provincie Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *