Afspraken over Waddenzee vastgelegd

natuur, vogelsStaatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring ondertekend tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken. De drie landen van de Waddenzee hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzee, duurzaam toerisme en visserij, behoud van biodiversiteit en het beschermen van trekvogels.

Balans economie en ecologie

De Ministeriële Verklaring staat voor Nederland in het teken van de balans tussen economie en ecologie. Nederland, Duitsland en Denemarken zijn het erover eens dat de beroepsvissers in de internationale Waddenzee te maken moeten hebben met dezelfde voorwaarden voor natuurbescherming en visserij. Dit betekent dat de beoordeling hoe, waar en wanneer er gevist mag worden tijdens de periode van het Nederlandse voorzitterschap gelijk worden getrokken, zodat er voor de vissers een gelijk speelveld ontstaat. Een andere afspraak is dat het aantal havens met LNG-installaties rond de Waddenzee wordt uitgebreid. LNG is een gas dat goed gebruikt kan worden als schonere brandstof voor de scheepvaart. Hierdoor wordt de belasting voor de natuur een stuk minder. Daarnaast is er een oproep gedaan voor meer ‘groene’ Waddenzeehavens. Dit zijn havens die zorgen dat er zo min mogelijk vervuiling in de Waddenzee terecht komt. Er zijn nu al havens die een speciaal groen label hebben zoals Groningen Seaports. En dat zouden er meer moeten worden.

Dijksma: ‘Voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme en visserij en bescherming van de natuur zijn er goede afspraken gemaakt. De afspraken moeten nu in praktijk worden gebracht. De Waddenzee is een uniek en waardevol gebied en heeft al onze inzet nodig. Dat geldt ook voor de mensen die daar wonen en werken en voor de mensen die dit gebied bezoeken.’

Duurzaam toerisme

De 3 landen hebben eveneens afspraken gemaakt het duurzaam toerisme rondom het Waddengebied te bevorderen. Alleen al in Nederland overnachten jaarlijks 12 miljoen toeristen in de Waddenregio. Een kleine 20 partijen – waaronder ANWB, Waddenprovincies, gemeenten en natuurorganisaties – gaan het Werelderfgoed Waddenzee promoten als vakantiebestemming. Daarnaast is het van belang in te zetten op milieuvriendelijk openbaar vervoer om de toeristenstroom te regelen. Verder zijn er plannen thematische routes op te zetten voor fietsers en wandelaars langs de Waddenzee.

Trekvogels

Het Waddengebied is een essentiële tussenstop voor de 12 miljoen trekvogels die heen en weer vliegen van de Arctische gebieden naar (West) Afrika. Bescherming heeft alleen zin als er wordt samengewerkt met (West)Afrika. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere gegevensuitwisseling van deze vogels. Goede gegevens leidt tot effectievere besteding van het geld voor de bescherming van de trekvogels. De focus ligt vooral op West-Afrika omdat daar de meeste Waddenzeevogels overwinteren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *