Groningen stelt extra geld beschikbaar armoedebestrijding

armoede (1 van 1)Impuls voor bestaande en nieuwe initiatieven

De gemeente Groningen stelt voor 2014 extra geld beschikbaar om de bestrijding van armoede een impuls te geven. Bestaande projecten worden uitgebreid en nieuwe initiatieven gestart. Ook worden extra maatregelen genomen om te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.

Voor een aantal projecten is meer belangstelling dan verwacht en deze krijgen dan ook extra ondersteuning. Projecten zoals Toentje, ‘De kunst van het rondkomen’ en de inspiratiegroepen worden gewaardeerd en helpen minima om meer grip op hun eigen situatie te krijgen.

Intensivering van het armoedebeleid voor kinderen

Steeds meer mensen in Groningen leven in armoede. Met dit geld willen we een impuls geven voor bepaalde groepen gaat het naast financiële beperkingen om te kunnen participeren, ook om basale zaken zoals eten en kleding. Vooral kinderen hebben het moeilijk. Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede.

Bestaande regelingen en kortingen worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid, o.a. met de komst van het Jeugd Cultuurfonds.  De pilot binnen het Kindpakket voor nieuwe voorzieningen op het gebied van primaire levensbehoeften wordt uitgebreid en er wordt onderzocht hoe de gemeente kinderen en gezinnen het beste kunnen ondersteunen op het gebied van de primaire levensbehoeften (ontbijt, tussenschoolse opvang, gymkleren, fiets, jas/schoenen, setjes kleding etc.) en allerlei praktische ondersteuning bij zaken waar zij dagelijks tegengaan lopen. Maatwerk blijkt heel belangrijk te zijn, en alles gaat op indicatie dus het zijn geen grote algemene regelingen.

Extra steun vensterscholen
De vensterscholen worden beter betrokken bij de bestrijding van armoede en ontvangen extra steun. Met dit extra budget kunnen ze hun leerlingen die in armoede leven nog praktischer en gerichter ondersteunen. Het is een flexibel budget waar de scholen op basis van cofinanciering een plan voor kunnen indienen. Iedere school kan inzetten waarvan zij vinden dat het problematisch is én waar zij als school iets aan kunnen/willen doen. Hier kunt u denken aan bijvoorbeeld een project voor extra huiswerkbegeleiding op school. Of het begeleiden van naschoolse activiteiten.

Verbreding van het huidige beleid

Zelfredzaamheid is een belangrijke pijler van het armoedebeleid. We gaan het huidige beleid verbreden en meer in zetten op uitstroom naar werk en economische zelfstandigheid. Veel mensen met een bijstandsuitkering hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en weten niet (meer) van zichzelf welke competenties zij hebben en wat zij een werkgever te bieden hebben. We gaan een pilot ‘screening’ starten, met als resultaat dat 500 bijstandsklanten een eerste stap zetten op weg naar economische zelfstandigheid.

 

2,5 miljoen voor armoedebestrijding
Een extra bedrag van 6 ton komt boven op de € 1,9 miljoen die het college al eerder beschikbaar had gesteld voor armoedebeleid en wordt gefinancierd uit het geld dat staatssecretaris Klijnsma hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *