Aletta Jacobsprijs 2020 toegekend aan Khadija Arib

De Aletta Jacobsprijs 2020 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is toegekend aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, drs. Khadija Arib. Ze krijgt de prijs vanwege haar niet-aflatende strijd voor de positie van vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland, haar inspirerende voorbeeldrol als eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een migratieachtergrond en voor de wijze waarop zij het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland heeft weten te markeren als een viering van het algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen. Het is vandaag, 28 september 2019, precies 100 jaar geleden dat de wet in werking trad waarmee het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingesteld, mede dankzij de strijd van Aletta Jacobs. De prijs wordt op 6 maart 2020 uitgereikt door de Rector Magnificus van de RUG, prof. dr. Cisca Wijmenga.

“Juist in het jaar waarin we 100 jaar kiesrecht vieren, willen we met de toekenning van de prijs aan Khadija Arib benadrukken hoe belangrijk democratische waarden zoals vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor mannen en vrouwen nog steeds zijn”, zegt juryvoorzitter prof. dr. Janka Stoker. “De jury is onder de indruk van de wijze waarop zij in alles wat ze doet laat zien hoe cruciaal het is om blijvend op te komen voor de universele waarden die horen bij een democratie. Ze weet uit eigen ervaring dat die waarden niet vanzelfsprekend zijn. Het was allesbehalve vanzelfsprekend dat juist een vrouw met haar achtergrond Kamervoorzitter zou worden. Ze leidt met strakke hand, humor én charme, op een indrukwekkende en bezielende wijze de Tweede Kamer. Dankzij haar vieren we niet in 2017, toen alle mannen 100 jaar konden stemmen, maar in 2019 100 jaar algemeen kiesrecht: er is juist dit jaar geen betere winnares van de Aletta Jacobsprijs denkbaar.”

Khadija Arib
Khadija Arib (1960) werd geboren in Marokko en kwam op 15-jarige leeftijd naar Nederland. Haar ouders werkten in een wasserij in Schiedam, Khadija deed er vakantiewerk. Van haar moeder kreeg ze mee dat ze financieel onafhankelijk moest worden zodat ze de regie op haar eigen leven kon houden.
Na de middelbare school ging ze aan de slag als hulpverleenster en gezinsbegeleider voor buitenlandse werknemers in Utrecht en Breda. In 1982 vestigde ze zich als maatschappelijk werkster in Amsterdam. In 1985 rondde ze haar studie Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie af.
Ze vervolgde haar loopbaan als coördinator en beleidsmedewerker van werkgelegenheidsprojecten en minderhedenbeleid in Amsterdam. Een functie die Arib combineerde met een baan als docent aan de Hogeschool van Amsterdam. In 1995 rondde ze haar studie Sociologie af aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 1998 is Arib lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. In 2016 werd ze gekozen als Voorzitter van de Tweede Kamer. In 2017 werd ze herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.

Aletta Jacobsprijs
De RUG reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. De prijs werd in 1990 ingesteld door prof. dr. Erik Bleumink, voormalig voorzitter van het College van Bestuur. Er is een geldbedrag van 5.000 Euro verbonden aan de prijs, vrij te besteden door de laureaat. Eerder werd de prijs o.a. uitgereikt aan Neelie Kroes, Hedy d’Ancona, Petra Stienen en Lilianne Ploumen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *