Alternatief Helperzoomtunnel voorhanden

Een tunnel voor lokaal verkeer direct ten zuiden van de verdiepte tunnelbak waar het doorgaande verkeer rijdt. Dat is volgens de Groninger verkeersdeskundige Arthur Kamminga de oplossing om sluipverkeer door Helpman te voorkomen wanneer de ringweg is aangepakt.

 

In het voorjaar werd duidelijk dat de eerder bedachte tunnel aan de noordzijde van de tunnelbak, ook wel Esperantotunnel genoemd, niet mogelijk was. Om het verkeer tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg te kunnen omleiden, en een oost-west verbinding over het spoor te kunnen behouden, is vervolgens de Helperzoomtunnel bedacht. Die tunnel zou ten zuiden van station Europapark moeten worden aangelegd.

De grote verkeersstroom door Helpman die dit teweeg zou brengen leidde tot een storm van protest vanuit de bewonersorganisaties in Groningen-Zuid. Bovendien staan er midden in dit gebied aan de Helper Brink 4 scholen. Tijdens de ombouw van de ringweg zal de verkeerstoename nog veel groter zijn, wanneer deze route gebruikt wordt als overloop voor de gestremde ringweg.

Een keuze voor de ‘Kempkensbergtunnel’ leidt niet tot hogere kosten. “Integendeel”, zegt Kamminga. “Doordat deze tunnel direct tegen de vernieuwde ringweg aanligt kan deze meeliften op de aanleg daarvan. Bovendien zijn er minder investeringen in de toeleidende wegen nodig”.

Hoewel de problemen in Helpman met dit alternatief zouden kunnen worden opgelost, zal het voor andere plekken in de Stad geen oplossing bieden. Voor de omwonenden van de Maaslaan en de Vondellaan betekent de ombouw van de ringweg een enorme toename van het verkeer. Ook is nog niet duidelijk welke gevolgen de Kempkensbergtunnel zou hebben voor de andere knelpunten in de stad. De Stichting Leefomgeving roept het gemeentebestuur daarom op om het alternatief van Kamminga te laten uitwerken in haar onderzoek naar de effecten van de ombouw, zodat duidelijk is waar de Stad aan toe is als zij instemt met het tracéontwerp.

Meer informatie over de Kempensbergtunnel vindt u op de website van Arthur Kamminga.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *