Andere regels voor leerlingenvervoer Groningen

groningen-speciaal onderwijs-1Kwaliteit en veiligheid blijven gewaarborgd
Ouders van leerlingen op het speciaal basisonderwijs die gebruik maken van ‘aangepast taxivervoer’ moeten vanaf volgend schooljaar in principe minimaal één keer in de week hun kind zelf brengen of halen naar of van school. De minimale afstand om gebruik te kunnen maken van leerlingenvervoer gaat van 2 naar 3 kilometer.

En afhankelijk van het inkomen, gaan ouders een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer. Ook moeten ouders elk jaar opnieuw een aanvraag indienen.

Dat zijn de belangrijkste maatregelen in een voorstel van het college van B&W om het leerlingenvervoer in Groningen beter betaalbaar te maken.

Het gemeentelijke budget voor leerlingenvervoer bleek de afgelopen jaren structureel niet voldoende. De laatste jaren moest de gemeente hier zelf 2 ton bijleggen. Aan ouders die gebruik maken van leerlingenvervoer zijn dit voorjaar een aantal keuzes voorgelegd om de kosten te beperken. De resultaten van die enquête zijn in juni in de raadscommissie besproken en nu geconcretiseerd in het voorstel voor het wijzigen van de regels.

Belangrijk uitgangspunt bij de te nemen maatregelen is voor het college van meet af aan geweest dat de kwaliteit en veiligheid van het leerlingenvervoer niet zouden worden aangetast en dat het vervoer op maat moest blijven bestaan.
De gemeente heeft de verplichting om kinderen die staan ingeschreven op het speciaal onderwijs te helpen om daar op een goede manier te komen. De laatste jaren zijn de kosten hiervoor gestegen omdat de gemiddelde kilometerafstand van school naar huis is vergroot én omdat de vervoersprijzen meer zijn gestegen dan de prijscompensatie die de gemeente ontvangt van het Rijk.

De gemeenteraad beslist in oktober over de plannen. Stemt de raad in het met het voorstel, dan gaan voor ouders waarvan de kinderen nu al gebruik van het leerlingenvervoer, de veranderingen in per augustus 2014. Zij ontvangen een brief met uitleg over de nieuwe regeling. Voor nieuwe aanvragen voor leerlingenvervoer gaan de wijzigingen in per 1 januari 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *