Stadse kinderen krijgen betere kwaliteit bewegingsonderwijs

Gemeente en scholen werken samen aan slimme, fitte en gezonde kinderen

steden nederland, groningen, selwerd

De gemeente Groningen en de schoolbesturen ondertekenen op donderdag 5 september a.s. het convenant ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond’. In dit convenant hebben de partijen afspraken gemaakt over het meer en veelzijdiger laten bewegen van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Naast het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het buitenschools sport- en beweegaanbod worden er in de stad diverse proefprojecten gestart in de wijken Lewenborg, Hoogkerk en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk.

Sportwethouder Dig Istha juicht het initiatief toe: “We hebben de ambitie uitgesproken om de bewegingsarmoede in de stad terug te dringen en samen met de schoolbesturen te werken aan slimme, fitte en gezonde kinderen in stad. Er komen meer sportleraren en we zorgen ervoor dat het sporten tijdens en na schooltijd beter op elkaar afgestemd wordt. Met deze nieuwe werkwijze krijgt het bewegingsonderwijs in Groningen een belangrijke impuls en is het doel om meer kinderen op een gezonde en leuke manier ín beweging krijgen”.

Twee uur gymles per week
Het streven is dat kinderen op de basisschool twee uur per week gymnastiek krijgen; minimaal één lesuur gegeven door een vakleerkracht en één lesuur door een gekwalificeerde leerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast organiseren de vakleerkrachten in de wijk samen met sportaanbieders een gevarieerd naschools sport- en beweegaanbod waaraan alle kinderen  kunnen deelnemen.

Wijkwerkplan
De vakleerkrachten stellen, samen met de sportaanbieders in de wijk, een wijkwerkplan ‘sport en bewegen’ op. Daarin staat beschreven hoe de gymlessen op school en het buitenschools sport- en beweegaanbod op elkaar aansluiten. Ook staat in het plan hoe (vak)leerkrachten de aanwezige sportvoorzieningen in de buurt creatief gaan gebruiken. Hierbij is het de bedoeling dat de scholieren niet alleen in de gymzaal komen, maar bijvoorbeeld ook sporten in het park, op de atletiekbaan en in het zwembad. Bij deze activiteiten werken scholen nauw samen met sportverenigingen en andere organisaties in de wijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *