Basisschoolkinderen Paddepoel, Selwerd geven aftrap campagne “Gratis bewegen, gewoon doen!”

Bewegen is leuk en kan overal en altijd 

Vanmiddag, woensdag 12 april, vond in sporthal Selwerd de kick off plaats van de campagne “Gratis bewegen, gewoon doen! “ Basisschoolkinderen uit Paddepoel, Selwerd  plakten de eerste voetstapstickers. Deze stickers leiden naar een trap, een sporthal, een watertappunt of een andere plek waar kinderen kunnen bewegen. Ook deden de kinderen mee aan een Oud Hollands spelletjescircuit.  Lees verder

Paddepoel gezonder voor jong en oud!

steden nederland, groningen, paddepoelDe wijkraad Paddepoel is erin geslaagd om haar plan voor sporttoestellen langs het Reitdiep te kunnen realiseren. Het stimuleren van sport en bewegen voor jong en oud in en rondom de wijk waren de achterliggende gedachte die nu werkelijkheid gaan worden. Met het realiseren van dit plan gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Sporten en bewegen draagt bij aan het preventief voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen en dus geen desinvestering zoals het NLA mogelijk eerst heeft gedacht. Lees verder

Groningen kiest voor sportieve inrichting openbare gebieden

steden nederland groningen, selwerdOpenbare ruimte in Groningen die stadjers meer uitnodigt om te bewegen. Met dat doel presenteert het college van B&W de nota “De bewegende Stad”. Groningen zet in op het zichtbaarder en bereikbaarder maken van sportvoorzieningen, waarbij sport en spel meer onderdeel uitmaken van de openbare ruimte. Ook onderzoekt Groningen de mogelijkheden om diverse plekken voor ouderen en mensen met een beperking aantrekkelijk te maken op het gebied van sport en recreatie. Lees verder

Stadse kinderen krijgen betere kwaliteit bewegingsonderwijs

Gemeente en scholen werken samen aan slimme, fitte en gezonde kinderen

steden nederland, groningen, selwerd

De gemeente Groningen en de schoolbesturen ondertekenen op donderdag 5 september a.s. het convenant ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond’. In dit convenant hebben de partijen afspraken gemaakt over het meer en veelzijdiger laten bewegen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Lees verder