Paddepoel Selwerd (10.000 bewoners) sporten op een postzegelruimte

In Selwerd en daarbij opgeteld de strook Paddepoel rond het park Selwerd tellen een slordige 9000-10.000 inwoners. Selwerd, een wijk die vaak genoemd dat hier de levensverwachting door ondermeer armoede lager uitvalt dan in de overige Groninger wijken. Waar velen zeggen een inspanning te doen om het bewegen te bevorderen komen de bewoners er bekaaid af. Slechts een basketbalveldje in het Park Selwerd is de enige ruimte die ons ter beschikking gesteld is. En zoals velen ons laten weten waar kunnen we met de kinderen en kleinkinderen spelen!  

Toch een trieste constatering dat op een zo’n groot inwoners aantal vrijwel geen ruimte is om sportactiviteiten te kunnen doen of even gezellig met de kinderen naar de speeltuin. In het corona tijdperk wordt gepredikt dat we onze levensstijl moeten veranderen en gezonder moeten leven en bewegen. Tijd voor verandering dus!

 

Achter het kerkgebouw de Fontein ligt een voetbalveld waar heel af en toe gebruikt van wordt gemaakt. Al ruim 25 jaar een constatering en waar de beperkte ruimte veel effectiever gebruikt kan worden voor de bewoners in deze omgeving. Het terrein inrichten met beweegtoestellen ter bevordering van de gezondheid en sport verbind. Mooi centraal en voor velen makkelijk te
bereiken. 

Het is en blijft een vreemde constatering dat op een dergelijk populatie van mensen zo weinig ruimte beschikbaar is en zelfs met de nodige uitbreidingen van torenflats faciliteiten achter blijven. Politiek doet ons geloven sport, spel en groen te stimuleren. Zou zeggen, hier ligt een kans waar velen gelukkig van kunnen worden. Beweegtoestellen en speelmogelijkheden rondom Park Selwerd, vergelijkbaar als aan het Reitdiep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *