Wijkkamer voor co-creatie Paddepoel op het winkelcentrum

groningen-paddepoel-dierenriemstraat-winkels kapper-1Om wijkbewoners te betrekken voor co-creatie worden bewoners binnenkort in het winkelcentrum actief benaderd. De co-creatie Paddepoel krijgt tijdelijke de beschikking over het pand naast Kruidvat en tegenover Albert Heijn. Dit onder de voorwaarde dat wanneer er zich een nieuwe verhuurder aandient, de co-creanten het pand wel binnen een week moeten verlaten. Lees verder

Co-creatie Paddepoel officieel van start

groningen-paddepoel-dierenriemstraat-co creatie-3Vandaag, 18 maart, is het project Co-creatie in de Groninger wijk Paddepoel van start gegaan in aanwezigheid van de Groninger wethouders Paul de Rook en Roeland van der Schaaf in het duurzaamste wijkgebouw van Groningen, Tuinpad. Lees verder

Co-creatie Paddepoel van start

groningen-paddepoel-co-creatie-3Tijd om grote stappen te gaan zetten met zichtbaar resultaat is de grote wens van de Wijkraad Paddepoel. Samen met de gemeente Groningen ontvingen zij vandaag afgevaardigden van vrijwel alle organisaties in de wijk. Een verkenningsbijeenkomst die moet leiden tot co-creatie, een burgerparticipatie proces waarin bewoners samen met de organisaties aan het werk gaan. Lees verder

Paddepoel gezonder voor jong en oud!

steden nederland, groningen, paddepoelDe wijkraad Paddepoel is erin geslaagd om haar plan voor sporttoestellen langs het Reitdiep te kunnen realiseren. Het stimuleren van sport en bewegen voor jong en oud in en rondom de wijk waren de achterliggende gedachte die nu werkelijkheid gaan worden. Met het realiseren van dit plan gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Sporten en bewegen draagt bij aan het preventief voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen en dus geen desinvestering zoals het NLA mogelijk eerst heeft gedacht. Lees verder

Wijkraad Paddepoel op weg naar een nieuwe toekomst

Een kleine groep bewoners was afgekomen op de jaarlijkse wijkraad vergadering, onder leiding van een nieuwe verfrissende voorzitter Roelhof van Weering.
groningen-paddepoel-wijkraadvergadering 2013-8885

Het is jammer dat niet meer bewoners op deze voor bewoners belangrijke vergadering af zijn gekomen. Mogelijke oorzaak het interview met de toekomstige Koning van Nederland Willem Alexander. (foto’s: morgen ivp problemen server) Lees verder

Wijkraad Paddepoel wenst stop onttrekkingsvergunningen studentenbewoning

studenten aan het verhuizen-1Met dank aan de gemeente Groningen

Woonwijken die  opgezet zijn voor de huisvesting voor gezinnen. Vele jaren wonen mensen met plezier bij elkaar en werken we gezamenlijk aan een fijne en prettige leefomgeving.  Tot dat één van de woningen wordt verkocht aan een huisjesmelker, wat verboden zou moeten zijn,  en straten als een domino effect worden bezet door studentenhuisvesting. Lees verder

Nieuwbouw Moskee niet langer gewenst in Park Selwerd

groningen-paddepoel-morgensterlaan-moskee-1De wijkraad Paddepoel heeft  naar aanleiding van publicaties over de Moskee in het Dagblad van het Noorden een schrijven doen toekomen aan de Gemeente Groningen en een kopie naar de raadfracties. De buurt ondervind steeds meer overlast van de Moskee en de wijkraad zet vraagtekens of het wel gewenst is op deze locatie een nieuwe moskee te bouwen, Lees verder

Help Waar moet het wijkteam Paddepoel zijn?

Het loopt langzamerhand de spuigaten uit en dan hebben we het over het wijkteam van Paddepoel. Een club mensen van gemeente en woningcorporaties die de NLA gelden beheren en verdelen in de wijk onder het motto “Mensen maken Paddepoel”. Laat ik voorop stellen dat de gedachte een hele goede gedachte is maar dat bij de uitvoering grote vraagtekens gezet kunnen worden.

Een voorbeeld zoals gisteren waar de tweede Paddepoel dialoog plaatst vond in De Fontein Lees verder

Wijkraad Paddepoel blaast hoog van de toren

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

De wijkraad Paddepoel, een niet democratisch gekozen stichting, blaast wel hoog van de toren om een verkeerscirculatieplan voor het centrum van Paddepoel te introduceren op basis van haar wijkperspectief. Dit naar aanleiding van de ontwikkeling van diverse projecten in het … Lees verder

Park Selwerd

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

Park Selwerd is de scheiding van de wijken Selwerd en Paddepoel. Een van de groene stroken zoals de wijk in het verleden is ontworpen. Een park met een   verscheidenheid aan natuurschoon en een grote populatie aan vogels. Dagelijks voor … Lees verder