Bouw nieuwe moskee park Selwerd van start

Eindelijk is het zichtbaar dat er gewerkt wordt aan de bouw van de nieuwe moskee in Park Selwerd in Groningen. Deze week is gestart is met de funderingswerkzaamheden en de einddatum van realisering is nog onduidelijk. Inwoners van de wijk hopen dat de bouw nu snel gerealiseerd gaat worden immers deze wijkvernieuwing laat wel heel lang op zich wachten. Lees verder

Moskee Selwerd bouwrijp voor nieuwbouw

In de laatste maand van vorig jaar is de moskee in park Selwerd gesloopt en kan na de verkregen goedkeuring uit 2014 begonnen worden met de nieuwbouw van de moskee. Er is veel te doen geweest tegen het bouwen van een nieuwe moskee. Lees verder

Sloop moskee Selwerd van start

Deze week is eindelijk een start gemaakt met de sloop van de moskee Park Selwerd. Vanmiddag zagen we de ‘maanmannetjes’ druk bezig met asbest verwijderen. Hoog tijd voor vernieuwing of je nu voor of tegen een moskee mocht zijn. Het verleden maakt plaats voor vernieuwing waar velen al lang op gewacht hebben.

Uitspraak hoger beroep moskee Selwerd

selwerd-moskee-15

Vandaag, 6 april, heeft de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan op het hoger beroep. De Raad van State heeft bepaald dat de moskee in park Selwerd gebouwd mag worden met drie bouwlagen. De uitspraak luidt als volgt: Lees verder

Uitspraak omgevingsvergunning moskee Selwerd over zes weken

selwerd-moskee-15Vandaag stond bij de Raad van State (RVS) in Den Haag de omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee in Park Selwerd op de agenda. De vorige uitspraak van 12 januari werd om onbekende redenen uitgesteld.

“De definitieve uitspraak van RVS zal over zes weken plaats vinden”, geeft mr. Pach uit Hoofddorp aan, meldt de Groninger krant vandaag. Mocht de rechter dan in het voordeel beslissen van de bewoners rondom Park Selwerd dan zullen de bouwplannen van de moskee moeten worden aangepast. Lees verder

Zitting omgevingsvergunning moskee Selwerd op 10 maart

moskee-1De zitting bij de Raad van State over de omgevingsvergunning moskee Selwerd, die op 12 januari zou plaatsvinden en vanwege ziekte van de advocaat namens de Gemeente Groningen was uitgesteld, zal plaatsvinden op 10 maart om 10.00 uur . Lees verder

Zitting omgevingsvergunning moskee Selwerd uitgesteld

moskee-1De zitting bij de Raad van State over de omgevingsvergunning moskee Selwerd die op 12 januari zou plaatsvinden is tot nader order uitgesteld vanwege ziekte van de advocaat namens de Gemeente Groningen.
Zitting over de omgevingsvergunning  die het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft verleend voor de bouw van een moskee en islamitisch centrum aan Park Selwerk in Groningen. Lees verder

Moskee Selwerd geen schoolbord voor hakenkruizen

moskeeWe proberen in Nederland alle haat tegen te gaan, zo ook een verbod op plaatsen van hakenkruisen. Een symbool dat oproept tot haat en geweld. Hoe klein ook geplaatst op de moskee in park Selwerd, het hakenkruis roept op tot haat. Een trieste constatering die weer tot de nodige onrust kan leiden.

Voor degene die dit geplaatst heeft dagen wij uit ons zijn of haar beweegredenen hiervoor te melden.

B&W zeg eens een keer ‘nee’ tegen het bestuur van deze moskee!

moskeeHet moskeebestuur in Park Selwerd kan altijd rekenen op onvoorwaardelijke steun van Burgemeester en Wethouders van de stad Groningen. Dit in tegenstelling tot omwonenden van deze moskee in Park Selwerd en burgers die kritiek hebben op de wijze waarop met name dit moskeebestuur haar ‘godsdienst’ uitdraagt.

Onlangs nog werd de bouwvergunning voor een nieuwe moskee op de plek van de historische boerderij in Park Selwerd door een rechterlijke uitspraak vernietigd vanwege parkeeroverlast e.d. Dit tot grote opluchting van omwonenden. Maar helaas niet van B&W van Groningen die daar ‘enorm van baalde’ (letterlijke uitspraak van PvdA wethouder van der Schaaf). Lees verder

Gemeente Groningen in hoger beroep inzake moskee Selwerd

moskeeDe gemeente Groningen heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter inzake de nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd, laat de GroningerKrant vandaag weten . Voor de gemeente was het een teleurstellende uitspraak van de rechter dat het beroep van omwonenden gegrond is verklaard. Lees verder