Gaswinning Groningen voorlopig niet verder beperkt

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de gaswinning uit het Groningenveld voorlopig niet verder wordt beperkt dan de 24 miljard kubieke meter per jaar waartoe de minister van Economische Zaken eind september 2016 besloot. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van vandaag (5 januari 2017). De voorzieningenrechter ziet na afweging van alle betrokken belangen nu geen aanleiding om, in afwachting van een definitieve uitspraak, de gaswinning verder terug te brengen. Lees verder

Zitting omgevingsvergunning moskee Selwerd op 10 maart

moskee-1De zitting bij de Raad van State over de omgevingsvergunning moskee Selwerd, die op 12 januari zou plaatsvinden en vanwege ziekte van de advocaat namens de Gemeente Groningen was uitgesteld, zal plaatsvinden op 10 maart om 10.00 uur . Lees verder

Zitting omgevingsvergunning moskee Selwerd uitgesteld

moskee-1De zitting bij de Raad van State over de omgevingsvergunning moskee Selwerd die op 12 januari zou plaatsvinden is tot nader order uitgesteld vanwege ziekte van de advocaat namens de Gemeente Groningen.
Zitting over de omgevingsvergunning  die het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft verleend voor de bouw van een moskee en islamitisch centrum aan Park Selwerk in Groningen. Lees verder

Groninger overheden tevreden met uitspraak Raad van State over gaswinning

nederland 2014, 't zandt, gaswinning, hooiweg

De Groninger overheden zijn tevreden met de uitspraak van de Raad van State van 18 november, waarmee het instemmingsbesluit en het wijzigingsbesluit van minister Henk Kamp wordt vernietigd. Uit de uitspraak blijkt onder meer dat er voorlopig maximaal 27 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen in Groningen en dat er nog steeds geen gaswinning mag plaatsvinden in en rondom Loppersum. Lees verder

Voorlopig geen gaswinning in en rond Loppersum

gaslocatie-1In en rond Loppersum mag voorlopig alleen gas worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is. Er is geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak van vandaag (14 april 2015). Lees verder

Groningers en milieuorganisaties vechten gaswinningsbesluit aan bij de Raad van State

loppersum-persconferentie gaswinning-102De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn vrijdag jl. in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan de 39,4 miljard m3 waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de transitie naar duurzame energie een impuls te geven. Zij beroepen zich hierbij op het Europese verdrag van de rechten van de mens en de Grondwet. Lees verder

Eenentwintig Groninger gemeenten naar Raad van State tegen gaswinningsbesluit

gaslocatie-1Eenentwintig  Groninger gemeenten gaan bij de Raad van State in beroep tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken. Dat hebben de eenentwintig colleges van Burgemeester en wethouders vandaag besloten.
Lees verder

Geen openbaarheid informatieverzoek Greenpeace elektriciteitscentrale

greenpeace-1Het college van gedeputeerde staten van Groningen hoeft een groot aantal documenten over de vergunningverlening voor de elektriciteitscentrales van Nuon en RWE en voor de aanpassingen van de haven en vaargeul in de Eemshaven niet alsnog openbaar te maken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 juli 2014). Lees verder