Groningen wil volgende kavel windenergie boven de Wadden

De provincie Groningen is erg blij dat nu blijkt dat windenergie op zee wederom een stuk goedkoper kan. Ze roept minister Kamp dan ook op nu groots in te zetten op veel meer wind op zee en ziet hiervoor grote mogelijkheden boven de Wadden.Vandaag maakt Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken de winnaar(s) bekend van de tender voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele. De kavels worden beschikbaar gesteld aan de laagste bieder die aan alle voorwaarden voldoet. Lees verder

Geen openbaarheid informatieverzoek Greenpeace elektriciteitscentrale

greenpeace-1Het college van gedeputeerde staten van Groningen hoeft een groot aantal documenten over de vergunningverlening voor de elektriciteitscentrales van Nuon en RWE en voor de aanpassingen van de haven en vaargeul in de Eemshaven niet alsnog openbaar te maken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 juli 2014). Lees verder

Stroomstoringen Paddepoel door verbetering netwerk

paddepoel-winkelcentrum-stroomstoring-8Stroomstoringen in de noordelijke wijken van Groningen wordt veroorzaakt door werkzaamheden van Enexis, die het netwerk juist moeten verbeteren, antwoordt het gemeentebestuur van Groningen op vragen uit de raad. Begin dit jaar werd de wijk Paddepoel een aantal keren getroffen door een grote stroomstoring. Dat leidde tot woedende reacties van met name de winkeliers in het winkelcentrum daar. Lees verder