Afbreken vakwerkmasten een klus op grote hoogte

Afgelopen zomer was de ingebruikname van de nieuwe superstroomsnelweg van TenneT waarmee meer elektriciteit vanaf de Eemshaven het land in getransporteerd wordt. Lees verder

Van baggerdepot naar grootste zonthermiepark van Nederland naast Zerniketerrein

Vanmorgen, 3 november, een bijzonder moment in Groningen. Vanaf het verzamelpunt Energy Building op het Zernike, op weg naar het baggerdepot. In Groningen wordt gewerkt aan een bijzonder project: het grootste zonthermiepark van Nederland. K3 realiseert hier samen met Solarfields, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland. In aanwezigheid van Gedeputeerde Melissa van Hoorn vond een onthulling langs het Reitdiep plaats.

Lees verder

Transport uitbreiding 380 kV hoogspanningsstation Vierverlaten

Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380- kV-hoogspanningsverbinding gebouwd en wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen. Afgelopen dinsdag het eerste transport  en eind van de week het tweede. Lees verder

Natuur en Milieufederatie vraagt schorsing Raad van State inzake aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State gevraagd om de aanleg van de 380 KV hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en de Eemshaven te schorsen.

TenneT wil nu beginnen met de aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten. Terwijl de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan in het beroep dat de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) namens 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners heeft aangetekend. Dat kan nog wel een half jaar duren. Lees verder

Groningen wil volgende kavel windenergie boven de Wadden

De provincie Groningen is erg blij dat nu blijkt dat windenergie op zee wederom een stuk goedkoper kan. Ze roept minister Kamp dan ook op nu groots in te zetten op veel meer wind op zee en ziet hiervoor grote mogelijkheden boven de Wadden.Vandaag maakt Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken de winnaar(s) bekend van de tender voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele. De kavels worden beschikbaar gesteld aan de laagste bieder die aan alle voorwaarden voldoet. Lees verder

Geen openbaarheid informatieverzoek Greenpeace elektriciteitscentrale

greenpeace-1Het college van gedeputeerde staten van Groningen hoeft een groot aantal documenten over de vergunningverlening voor de elektriciteitscentrales van Nuon en RWE en voor de aanpassingen van de haven en vaargeul in de Eemshaven niet alsnog openbaar te maken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 juli 2014). Lees verder

Stroomstoringen Paddepoel door verbetering netwerk

paddepoel-winkelcentrum-stroomstoring-8Stroomstoringen in de noordelijke wijken van Groningen wordt veroorzaakt door werkzaamheden van Enexis, die het netwerk juist moeten verbeteren, antwoordt het gemeentebestuur van Groningen op vragen uit de raad. Begin dit jaar werd de wijk Paddepoel een aantal keren getroffen door een grote stroomstoring. Dat leidde tot woedende reacties van met name de winkeliers in het winkelcentrum daar. Lees verder