Van baggerdepot naar grootste zonthermiepark van Nederland naast Zerniketerrein

Vanmorgen, 3 november, een bijzonder moment in Groningen. Vanaf het verzamelpunt Energy Building op het Zernike, op weg naar het baggerdepot. In Groningen wordt gewerkt aan een bijzonder project: het grootste zonthermiepark van Nederland. K3 realiseert hier samen met Solarfields, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland. In aanwezigheid van Gedeputeerde Melissa van Hoorn vond een onthulling langs het Reitdiep plaats.

Tot 2020 was deze plek een baggerdepot. K3 en Solarfields hebben in 2018 samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de ontwikkeling van een zonthermiepark. Het initiatief voor een zonthermiepark op het baggerdepot komt voort uit een warmtevraag van Warmtestad.

Warmtestad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven en inwoners van de stad duurzame warmte biedt. Met dit zonthermiepark wordt straks aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen duurzame warmte geleverd.

Warmte voor het Warmtenet

Het zonthermiepark gaat warmte (dus geen elektriciteit) opwekken voor het warmtenet. WarmteStad zorgt ervoor dat de opgewekte warmte bij de aangesloten huizen terechtkomt. Het depot waarop het zonthermiepark komt, ligt direct naast het Zerniketerrein; een ideale locatie. Op het Zerniketerrein (onderdeel van de Universiteit Groningen) is WarmteStad namelijk een warmtenet aan het ontwikkelen dat 10.000 huishoudens van duurzame warmte moet gaan voorzien. Het zonthermiepark gaat 2.500 aangesloten huishoudens in de stad Groningen van warmte voorzien.

Dagbuffertank en technisch gebouw

Bij het zonthermiepark wordt een toren gerealiseerd, een zogenaamde dagbuffertank. Deze toren bevat een watertank die dient als opslag van de warmte die door het park wordt geproduceerd. Door deze opslag kan er bijvoorbeeld ook ’s nachts warmte worden geleverd. Daarnaast komt een technisch gebouw. In het technisch gebouw komt alle aansturing en het pompsysteem. Daarmee wordt het transport .

Over het baggerdepot

De historie van baggerdepot Dorkwerd gaat ver terug. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door Grondbank GMG, een dochteronderneming van K3, overgenomen. Grondbank GMG heeft dit depot van 2006 tot 2020 afgewerkt. Het depot is in die jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. In 2020 is de afwerking van het depot afgerond.

Alle foto;s: klik hier 

Alle informatie K3: klik hier Alle informatie: Solarfields: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *