Transport uitbreiding 380 kV hoogspanningsstation Vierverlaten

Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380- kV-hoogspanningsverbinding gebouwd en wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen. Afgelopen dinsdag het eerste transport  en eind van de week het tweede.

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het transport van duurzame energie.

De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. De bestaande 220 kV verbinding wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe verbinding, net als het deel van de 110 kV verbinding.

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *