Natuur- en landschapswaarden Eems-Dollard in gevaar!

Het waterschap Hunze en Aa’s overweegt om een intentieovereenkomst met RWE te sluiten over de plaatsing van grote windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard. Het Groninger Landschap en vijf andere natuurorganisaties vinden dat een slecht idee vanwege de uitzonderlijke natuur- en landschapswaarden van het gebied. In de Eems-Dollard bevinden zich enorme concentraties vogels die groot gevaar lopen bij plaatsing van windmolens.

“Worden de belangen van het Natura 2000 gebied, het werelderfgoed en de unieke kenmerken van het Eems-Dollard gebied verkwanseld?  en gaat duurzame energieopwekking ten koste van ecologische waarden?”

Lees verder

Windmolens Eemshaven een plaag voor vogels

Het noordelijkste punt van het vasteland van Nederland is de Eemshaven. Veel trekvogels komen de kust volgend, als in een trechter in de Eemshaven terecht. De vogeltrek is elk jaar weer een boeiend verschijnsel. Tellingen wijzen uit dat er jaarlijks bijna een miljoen vogels langstrekken. Met een flinke uitbreiding van het windpark zijn vogels en natuurliefhebbers hier niet blij mee. Vandaag een buizerd worstelend tussen de windmolens! Lees verder

Groningen wil volgende kavel windenergie boven de Wadden

De provincie Groningen is erg blij dat nu blijkt dat windenergie op zee wederom een stuk goedkoper kan. Ze roept minister Kamp dan ook op nu groots in te zetten op veel meer wind op zee en ziet hiervoor grote mogelijkheden boven de Wadden.Vandaag maakt Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken de winnaar(s) bekend van de tender voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele. De kavels worden beschikbaar gesteld aan de laagste bieder die aan alle voorwaarden voldoet. Lees verder

Rondom de stad worden windmolens gemist

natuur, vogelsDe Groningse raadsfractie van D66 wil dat het mogelijk wordt om windmolens te plaatsen in de stad. Het zou gaan om locaties aan de buitenrand van de stad, op bedrijventerreinen en in de buurt van bestaande industriële installaties. De ommelanden kunnen op deze manier worden ontlast. Lees verder

Waddenverening zéér bezorgd over uitbreiding windmolens

natuur, vogelsDe Waddenvereniging maakt zich zorgen over de plannen voor extra windmolens aan de Groninger kust. De provincie Groningen wil de bestaande windmolenlocatie bij de Eemshaven uitbreiden, waardoor er straks een langere rij windmolens aan de kust staat. Lees verder

Groningen zet windmolens op Kansenkaart

steden nederland, groningen, centrumWelke plekken in Groningen bieden de beste kansen om windenergie op te wekken? Dat staat op de nieuwe Kansenkaart Wind (PDF, 912 kb). Aan de hand van deze uitkomsten gaat het gemeentebestuur in gesprek met de provincie om gezamenlijk de mogelijkheden van het gebruik van windenergie in Groningen verder te verkennen. Lees verder

Windparken Delfzijl en Eemshaven uitgebreid

windmolens provincie groningen met boot-1De provincie Groningen is van plan om de bestaande gebieden waar windmolens mogen komen bij Delfzijl en de Eemshaven, uit te breiden. In januari 2013 hebben de provincies een akkoord gesloten met het kabinet voor de verdeling van 6.000 megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent dit een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 megawatt (15 tot 33 extra windmolens). In ruil voor die toezegging ontwikkelt het Rijk geen windparken in gebieden waar de provincies dit niet willen. Lees verder

Geen extra windparken in de provincie Groningen

De gezamenlijke provincies hebben een akkoord gesloten met het Rijk over de plaatsing van zesduizend megawatt (MW) aan windmolens. De provincies gaan voor 2020 ruimte reserveren voor 6000 MW windenergie op land. De provincie  Groningen neemt daarvan 850 MW voor haar rekening. Lees verder