Geen extra windparken in de provincie Groningen

De gezamenlijke provincies hebben een akkoord gesloten met het Rijk over de plaatsing van zesduizend megawatt (MW) aan windmolens. De provincies gaan voor 2020 ruimte reserveren voor 6000 MW windenergie op land. De provincie  Groningen neemt daarvan 850 MW voor haar rekening.

 

Daarmee is de dreiging afgewend dat Groningen overspoeld wordt met nieuwe windparken. Groningen krijgt niet meer windparken dan in de nu aangewezen gebieden bij de Eemshaven, Delfzijl en nabij de N33.

Met dit akkoord verhoogt de provincie de taakstelling van 750 WM naar 850 MW. De extra opgave van 100 MW wil de provincie vooral inpassen in de bestaande concentratiegebieden van de Eemshaven en Delfzijl. Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in deze twee gebieden.

Gedeputeerde William Moorlag: “Ik ben verheugd over het akkoord dat we vandaag bereikt hebben. Begin dit jaar dienden verschillende initiatiefnemers bij het Rijk plannen in voor grootschalige windparken buiten de gebieden die hiervoor door provincie zijn aangewezen. Daarmee dreigde de provincie Groningen te worden overspoeld met grootschalige windparken. Dat zou schadelijk zijn voor het mooie Groninger landschap, de leefbaarheid en economische dragers (zoals recreatie en toerisme). Met de motie van Tweede Kamerlid Dikkers (PvdA) van 5 juli 2012 zijn deze meldingen voor grote windparken on hold gezet. De motie riep de gezamenlijke provincies op om te komen met een bod van 6000 MW. Ik ben blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken met het Rijk en dat de provincies de regie krijgen.

(Bron: Provincie Groningen)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *