Natuur- en landschapswaarden Eems-Dollard in gevaar!

Het waterschap Hunze en Aa’s overweegt om een intentieovereenkomst met RWE te sluiten over de plaatsing van grote windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard. Het Groninger Landschap en vijf andere natuurorganisaties vinden dat een slecht idee vanwege de uitzonderlijke natuur- en landschapswaarden van het gebied. In de Eems-Dollard bevinden zich enorme concentraties vogels die groot gevaar lopen bij plaatsing van windmolens.

“Worden de belangen van het Natura 2000 gebied, het werelderfgoed en de unieke kenmerken van het Eems-Dollard gebied verkwanseld?  en gaat duurzame energieopwekking ten koste van ecologische waarden?”

Lees verder

De grutto verkozen tot Nationale Vogel

natuur-vogels-grutto-1De grutto is door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. De Verkiezing van de Nationale Vogel is georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen is naar deze weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie. Lees verder

Veel spinnewebben in de herfst maar waarom?

natuur-insecten-spinnewebben-1Waarom zijn er in de herfst zoveel spinnen vroeg een bewoner tijdens de wandeling in Park Selwerd gistermiddag.

Spinnen zijn het hele jaar actief, maar worden in de loop van het jaar groter en naarmate ze groter worden krijgen ze meer de behoefte om zich te verplaatsen met behulp van draden die ze laten zweven in de wind. Lees verder

Jaar van de bij voorbij maar zonder bijen, geen mensen

bijen-7“Als de bijenvan de aardbodem verdwijnen, heeft de mens nog slechts vier jaar te leven; geen bijen, geen bestuiving, geen planten, geen mensen..” Albert Einstein (1879-1955).

Vroege Vogels sluit zondag het Jaar van de BIJ af. In een speciale uitzending over maskerbijen, slobkousbijen, onze honingbijen, honinghapjes en over de wereldwijde achteruitgang, sluit Vroege Vogels zondag het Jaar van de Bij af. Lees verder