Waddenverening zéér bezorgd over uitbreiding windmolens

natuur, vogelsDe Waddenvereniging maakt zich zorgen over de plannen voor extra windmolens aan de Groninger kust. De provincie Groningen wil de bestaande windmolenlocatie bij de Eemshaven uitbreiden, waardoor er straks een langere rij windmolens aan de kust staat. Bij de keuze voor deze locatie is niet gekeken naar de effecten op natuur en landschap. Gevreesd wordt dan ook dat de geplande windmolens buitenproportioneel en vooral ook onnodig veel schade zullen doen aan de natuur en het open landschap van het waddengebied.

Saillant detail is dat bij het vaststellen van het huidige windmolenpark bij de Eemshaven door de toenmalig gedeputeerde expliciet beloofd is dat het windmolenpark niet verder naar het westen uitgebreid zou worden. Deze belofte wordt nu dus gebroken. Dit terwijl het windmolenpark ook landinwaarts uitgebreid had kunnen worden. Daar is niet voor gekozen vanwege de – hoogst onzekere – plannen voor glastuinbouw op die locatie.

Bron: Waddenvereniging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *