Windmolens Eemshaven een plaag voor vogels

Het noordelijkste punt van het vasteland van Nederland is de Eemshaven. Veel trekvogels komen de kust volgend, als in een trechter in de Eemshaven terecht. De vogeltrek is elk jaar weer een boeiend verschijnsel. Tellingen wijzen uit dat er jaarlijks bijna een miljoen vogels langstrekken. Met een flinke uitbreiding van het windpark zijn vogels en natuurliefhebbers hier niet blij mee. Vandaag een buizerd worstelend tussen de windmolens!

Aviafauna meldt dat het windpark Eemshaven nationaal en internationaal hoog op de ranglijstmet staat qua aantallen vogelslachtoffers. Omdat veel vogels hun instinct volgen, zullen ze langs de kust dan nog meer turbines moeten passeren. Dit leidt tot nog meer slachtoffers. De onderzoekers hebben berekend dat hoe dichter bij de kust de molens staan, hoe meer slachtoffers er vallen. Een vergelijking met windpark Delfzijl-Zuid, waar ook veel onderzoek gedaan is, leert dat in de Eemshaven per turbine zeven keer zo veel vogels omkomen als in Delfzijl-Zuid.

Als natuurcompensatie is het natuurgebied Ruidhorn aangelegd. Een natuur gebied welke vele soorten vogels kent waaronder lepelaars, ganzen, scholeksters, steltlopers en waar de heilige ibis is waargenomen.

De nieuwe windmolens grenzen aan dit vogelrijke gebied, waardoor de veiligheid van deze vogels opnieuw niet gewaarborgd is. Als de molens verder landinwaarts geplaatst worden, zou dat de schade kunnen beperken.

Is het de mensheid die nog steeds niet door heeft dat zij natuur, milieu en klimaat ondanks alle inspanningen, steeds meer schade toebrengt?   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *