Moskee Park Selwerd verjaagt vleermuizen

blauw-licht-moskee-490x275De moskee in Park Selwerd probeert vleermuizen weg te jagen met een blauw licht. Dat zegt de PVV. Het licht op het dak hangt er sinds twee weken en is volgens de partij een overtreding van de Flora- en Faunawet. Lees verder

Gemeente Groningen maakt namen bezwaarmakers niet meer openbaar

moskeeDe gemeente Groningen verandert de regels wat betreft het openbaar maken van de NAW-gegevens van indieners van zienswijzen, meldt Bestuur en Organisatie vandaag. Deze verandering volgt op een uitspraak van de Ombudsman. Bij de recente plannen voor de uitbreiding van een moskee werden alle namen en adressen van bewoners met een bezwaar openbaar gemaakt. De bezwaarmakers wisten dit niet van tevoren en voelden zich in hun privacy aangetast. Over deze specifieke kwestie zijn in april nog Kamervragen gesteld door Gerard Schouw van D66. Lees verder

Kamervragen D66 inzake zienswijze moskee

groningen-selwerd-moskee-bezoek erica van lente-1Bestuur en Organisatie meldt vandaag dat Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) wil weten wat de regels zijn voor het publiceren van namen en adressen van burgers door gemeenten. Hij stelt daarom Kamervragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Aanleiding is een artikel van Binnenlands Bestuur over een zaak in de stad Groningen. Omwonenden die een zienswijze hadden ingediend tegen de uitbreiding van een moskee zagen hun naam en adres ongewild terug. De gemeente Groningen had hun persoonsgegevens zonder toestemming gepubliceerd en verspreid naar onder meer het moskeebestuur. Lees verder

Openbaar maken van zienswijzen moskee zit gemeente niet lekker

moskeeVandaag plaatste bestuur en organisatie het volgende artikel Er is onduidelijkheid over het openbaar maken van zienswijzen bij nieuwe bouwplannen. Mogen namen en adressen van burgers met een bezwaar gepubliceerd worden of niet? Deze kwestie speelt momenteel in de stad Groningen. Daar maakte de gemeente onlangs alle namen en adressen bekend van omwonenden die de uitbreiding van een moskee niet zagen zitten. De burgers wisten niet dat hun naw-gegevens op straat, en dus ook bij het moskeebestuur terecht zouden komen. Zij vinden dat hun privacy geschonden is. Maar deskundigen zijn het er niet helemaal over eens. Mag het nu wel of niet? Lees verder

Gemeente schendt privacy indieners zienswijze moskee

moskeeDe Partij voor de Vrijheid is niet te spreken over de handelswijze van het college van B&W inzake de afhandeling van de afwijzing van de ingediende zienswijzen tegen de nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd. Naam en adres van 95 omwonenden, die bezwaren hebben gemaakt tegen deze nieuwbouw zijn actief openbaar gemaakt door de gemeente Groningen. Een grove schending van de privacy. Lees verder

Moskee park Selwerd mag gebouwd worden

moskeeDe bouw van een nieuwe moskee voor Stichting Islamitische Centrum Groningen in park Selwerd kan definitief door. Een meerderheid van de raad ziet geen reden een blokkade op te werpen.De raad was niet gevoelig voor een oproep van de wijkraad Paddepoel die de bouwplannen voor de moskee te ambitieus vinden en wijzen op de ecologische waarden van het park.

Met betrekking tot het mobiliteitsplan rondom de moskee wordt binnenkort een convenant ondertekend tussen gemeente Groningen, moskeebestuur en de wijkraden Paddepoel en Selwerd.

Ransuil in geen velden of wegen te vinden in Park Selwerd

ransuil (1 van 1)Media melden dat er ransuilen nabij de moskee in Park Selwerd zitten of regelmatig voorkomen. Het is al weer enige tijd geleden dat we  een paar jonge ransuilen hebben gespot in een van de bomen in Park Selwerd en wel in 2009. Op waarnemingen en bij de werkgroep ransuilen komen geen registraties voor van ransuilen. In de wijk Paddepoel weten we twee plekken waar ze recentelijk zijn aangetroffen.

Gemeente niet te spreken over PVV, moskee krijgt groen licht

moskee

Weinig lijkt de bouw van een nieuwe moskee in park Selwerd nog in de weg te staan laat het DvhN weten. B en W hebben vastgesteld dat 11 ingediende zienswijzen (bezwaren) geen reden zijn om toestemming te weigeren voor de bouw. De gemeenteraad velt over twee weken een oordeel. Lees verder

Wethouder van der Schaaf snapt klachten PVV moskee niet

Wethouder politiek-pvda-roeland van der schaaf-1Roeland van der Schaaf reageerde maandag bij OOGTV verbaast over de klachten van de PVV over het behandelen van de bezwaarschriften tegen de nieuwe moskee in Selwerd.

De wethouder van Ruimtelijke Ordening zegt dat zijn ambtenaren alle bezwaarschriften behandelen, dus ook de formulieren die de PVV heeft uitgedeeld. Van der Schaaf bevestigt dat ze niet op alle bezwaarschriften een ontvangstbevestiging de deur hebben uitgestuurd, maar dat komt omdat er ook een aantal zonder adres waren ingeleverd. Lees verder

PVV verwijt gemeente verkwanselen bezwaarschriften moskee

politiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijkDe PVV heeft  forse kritiek op het voornemen van B en W om een bouwvergunning te verlenen voor een nieuwe moskee in park Selwerd, blijkt uit een persbericht.

‘In oktober van het afgelopen jaar heeft de Gemeente een vergunning afgegeven voor de sloop en bouw van een nieuwe moskee in Park Selwerd. De historische ‘Witte Boerderij’ zou plaats moeten maken voor een drie verdiepingen tellend gebouw met islamitische uitstraling. Buurtbewoners klagen met name over parkeeroverlast, dat met de nieuwbouw zal verergeren. Lees verder