Gemeente schendt privacy indieners zienswijze moskee

moskeeDe Partij voor de Vrijheid is niet te spreken over de handelswijze van het college van B&W inzake de afhandeling van de afwijzing van de ingediende zienswijzen tegen de nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd. Naam en adres van 95 omwonenden, die bezwaren hebben gemaakt tegen deze nieuwbouw zijn actief openbaar gemaakt door de gemeente Groningen. Een grove schending van de privacy.

Uit de gesprekken die enkele bewoners uit Selwerd en Paddepoel inmiddels hebben gehad met een jurist kan worden geconcludeerd dat openbaarmaking van namen en adressen in dit stadium van de bezwarenprocedure tegen de wet Bescherming Persoonsgegevens is. Alleen bij een eventuele gang naar de rechter worden de persoonsgegevens openbaar gemaakt.

Indieners van bezwaren voelen zich dan ook geïntimideerd en hebben maar weinig vertrouwen in de goede bedoelingen van het gemeentebestuur en dan met name wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Ook over het feit dat de gemeente Groningen alleen maar heeft gereageerd op bezwaren die waren gericht tegen de islam en niet is ingegaan op bijvoorbeeld ecologische bezwaren, zijn veel bezwaarmakers erg teleurgesteld.

De PVV vindt de handelswijze van de gemeente Groningen dan ook kwalijk. Er is hier duidelijk sprake van minachting van bewoners die bezwaren hebben gemaakt. Men kan welhaast spreken van onbehoorlijk bestuur. Hoe het ook zij, het laatste woord is hier zeker nog niet over gesproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *