Openbaar maken van zienswijzen moskee zit gemeente niet lekker

moskeeVandaag plaatste bestuur en organisatie het volgende artikel Er is onduidelijkheid over het openbaar maken van zienswijzen bij nieuwe bouwplannen. Mogen namen en adressen van burgers met een bezwaar gepubliceerd worden of niet? Deze kwestie speelt momenteel in de stad Groningen. Daar maakte de gemeente onlangs alle namen en adressen bekend van omwonenden die de uitbreiding van een moskee niet zagen zitten. De burgers wisten niet dat hun naw-gegevens op straat, en dus ook bij het moskeebestuur terecht zouden komen. Zij vinden dat hun privacy geschonden is. Maar deskundigen zijn het er niet helemaal over eens. Mag het nu wel of niet?

Gevoelige zaak
De zaak in Groningen ligt gevoelig. De moskee is al zo’n 20 jaar gevestigd in een kleine boerderij in een ecologisch park. Op een aantal incidenten na, zijn er nooit grote problemen met de omwonenden geweest. Maar nu de moskee uitgebreid wordt met drie verdiepingen tot één van de grootste in Noord-Nederland, vrezen bewoners voor overlast in de rustige buurt.

Spijt
‘Wanneer het om een kerk, een winkel of een andere grote publiekstrekker zou gaan, had ik ook bezwaar gemaakt,’ zegt een bewoner die anoniem wil blijven. ‘Ik vind dat gewoon niet passen in een ecologisch parkje. Maar ik ben nu bang dat mensen die mijn naam en adres op de lijst zien, denken dat ik tegen moskeeën in het algemeen ben. Ik wist niet dat de gemeente de lijst met alle namen naar iedereen zou sturen, anders had ik geen zienswijze ingediend.’

Gebruikelijk

De gemeente Groningen zegt dat dit de gebruikelijke werkwijze is bij nieuwe bouwplannen. ‘De zienswijze met namenlijst wordt standaard toegestuurd naar alle belanghebbenden, in dit geval dus ook de moskee. Verder zijn de zienswijzen ook ter inzage beschikbaar op het gemeentehuis, maar daar zijn de namen en adressen wel weggehaald,’ aldus een woordvoerder.

 
Zit niet lekker

Toch zit het de gemeente kennelijk niet helemaal lekker, gemeentejuristen nemen de procedure nog eens onder de loep. ‘De meningen zijn verdeeld,’ vertelt de gemeentevoorlichter. ‘Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten de zienswijzen altijd geanonimiseerd worden. Maar uit een uitspraak van de Raad van State in 2011 blijkt dat dit toch niet hoeft. We wachten ook nog op een uitspraak van de gemeentelijke ombudsman.’ Het College van Bescherming Persoonsgegevens bevestigt dat er alleen met toestemming namen bekend gemaakt mogen worden. Die is in dit geval niet gevraagd.

Persoonsgegevens toch niet openbaar
Rob Wertheim, advocaat en docent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen wijst echter op een recentere uitspraak van de Raad van State (RvS). ‘In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.’

Digitaal anonimiseren
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt een onderscheid tussen analoge en digitale zienswijzen. ‘De Wet Bescherming Persoonsgegevens maakt onderscheid tussen papieren openbaarheid (aan de balie) en digitale openbaarheid via het web. Omdat informatie via het web op een veel eenvoudiger manier voor ‘een ieder’ beschikbaar is, passen hier zwaardere voorwaarden bij. Informatie die eenmaal op het web staat is veel makkelijker te hergebruik en veel moeilijker te verwijderen en daardoor langer beschikbaar,’ laat de VNG schriftelijk weten. Maar wanneer het anonimiseren achterwege wordt gelaten, heeft dit geen effect op de procedure. ‘Het is geen gebrek dat kan leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan omdat dit geen invloed heeft op de inhoud ervan,’ aldus de VNG.

Aanvullen

Wertheim hoopt echter dat de VNG het advies aan haar leden zal aanvullen. In de uitspraak uit 2012 van de Raad van State staat namelijk dat de privacy van indieners belangrijker is dan de openbaarheid. De uitspraak: ‘Het college heeft voorts in redelijkheid aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de indieners van zienswijzen meer gewicht kunnen toekennen dan aan het belang van de openbaarheid. Daarbij heeft het in aanmerking mogen nemen dat dit belang in voldoende mate wordt gediend door de zienswijzen en de reactie van het college daarop geanonimiseerd te publiceren.’

 

8 gedachten over “Openbaar maken van zienswijzen moskee zit gemeente niet lekker

 1. Er staat een grove fout in dit bericht!
  Dit is ook alweer de zoveelste keer, dat wij (Het Moskee bestuur) dit moeten tackelen.
  Wij krijgen GEEN 3 verdiepingen, maar 3 BOUWLAGEN.

  Er zullen 2 verdiepingen komen, moge dit duidelijk zijn.
  Daarnaast willen wij nu alvast duidelijk maken, dat wij niets met de gegevens hebben gedaan, noch zullen doen.

  Wij respecteren ieder zijn of haar mening.

  • Beste Jeffrey, het gebouw wordt 8.60 meter en het “plan omvat 3 bouwlagen”. Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning bouw moskee, datum 17-10-2013, pag. 1. Wie heeft nu eigenlijk gelijk?

   • Wat is het verschil volgens jou dan smurf!
    3 bouwlagen zijn 3 verdiepingen.
    Ik heb de bouwtekeningen gezien.
    Zouden er maar 2 verdiepingen komen hoeft het gebouw niet hoger te worden dan 6 meter!
    Wat wil je dan met die overige twee meter zestig?
    Een duiventil van maken?

    • Drie bouwlagen zijn drie bouwlagen. Een bouwlaag is nog geen verdieping.
     Kijk de tekeningen er nog maar eens op na. Nee, bel de architect er maar voor. Hoe jullie en jullie soortgenoten (mensen die anti Islam, anti Moslims zijn) omgaan met Moslims en een Moskee in de buurt is respectloos en je voor te schamen! Ik had mij wijselijk stil kunnen houden, maar het wordt met de dag hier in Groningen.

     Hoe wij in de gaten worden gehouden dag in, dag uit. Hoe onze tekeningen worden misquote en de pvv wordt geloofd in plaats van de Moslims die het gebouw gaan bouwen. Dit zegt wat! Dit zegt heel veel! Dit zegt hoe het er in Nederland aan toe gaat!

     Dat een gebouw hoger dan 6 meter wordt is mooi voor ons. Meer ruimte voor de kinderen die wij lesgeven of het nu bijles zal zijn of Arabische les. Meer ruimte voor vrouwen om activiteiten te organiseren of het nu Islamitische zaken betreft of maatschappelijk betrokken activiteiten betreft. Er zal meer ruimte zijn voor ons Moslims en die verdienen wij!

     Wij Moslims zijn er, zullen blijven en zullen nooit en te nimmer vertrekken omdat er een aantal mensen zijn die tegen mij of mijn geloof zijn. Leer elkaar te accepteren, te respecteren zoals wij dit ook doen!

     • Jij trekt het je wel erg persoonlijk aan! Als je je daar beter door voelt, zelf weten hoor. Nog een x dan maar, het gaat ons niet om een moskee het gaat ons om de PLEK. Lezen kan je blijkbaar niet maar ook daar zul je wel niets aan kunnen doen. Jij dringt ons moslim haat op omdat je niet kunt lezen. Beste Jeffrey, ik vind je zielig omdat je zo beperkt bent. En omdat je zo beperkt bent stop ik maar weer met reageren omdat ik meer te doen heb. Geniet van het mooie weer! Het ga je goed beste man.

     • Laat mij voor de zoveelste keer duidelijk zijn dat ik niet anti moslim ben, ik heb zelfs een paar goede buren waar ik goed mee omga die moslim zijn, dus houdt nu eens op met dat sneue gelul van je over anti moslim zijn.
      In mijn ogen ben je een mannetje die er niet tegen kan om tegengesproken te worden. Als je ergens geen gelijk in hebt en iemand wijst op een misverstand, leugen of fout dan reageer jij als door de wespen gestoken, in plaats van toe te geven dat er een fout o.i.d is gemaakt.
      “O wat word mij weer tekort gedaan als moslim” iedereen heeft het dan volgens jou weer op de moslims gemunt.
      Als je durft wees dan eens eerlijk en geef toe dat de nieuw te bouwen moskee bedoeld is om te groeien als moslim gemeenschap en dat wij als bewoners in de kou worden gezet door onze waardeloze gemeente Groningen.
      In mijn ogen zijn de wethouders en raadsleden hier in deze gemeente die het probleem zijn door met twee maten te meten en door ons ,de niet moslims, achter te stellen.
      Je wil mij toch niet vertellen dat jij niet donders goed weet, dat als jullie als moslimgemeenschap piepen, dat de gemeente jullie géén strobreed in de weg durft te leggen.
      Gelijke monniken gelijke kappen zou ik zeggen, door mensen voor te trekken creëer je discriminatie.
      Als ik of welke niet moslim dan ook in dat park in jullie boerderij hadden gewoond, dan hadden wij erin kunnen blijven wonen tot dat het dak op ons hoofd was gestort, maar hadden wij geen nieuwbouw mogen plaatsen omdat er dan ineens een bestemming op de boerderij zat van bijvoorbeeld beschermd stadsgezicht.
      Ook al zouden ze er een kerk, winkel of Mc. Donalds willen bouwen was ik er op tegen geweest.
      Er zijn plaatsen genoeg waar een grotere moskee gebouwd kan worden met parkeerplaatsen genoeg op eigen terrein, maar nee hoor dan laat Jeffrey weer van zich horen als een dwingerig klein kind die zijn zin wil hebben “wij blijven in het park”
      En wij als oud bewoners moeten onze bek maar houden.

  • 3 bouwlagen zijn 3 verdiepingen smurf.
   Als die moskee maar 2 verdiepingen zou worden hoefde dat ding maar 6 meter hoog te worden.
   War ga je dan doen met die overige twee meter zestig?
   Maak je daar een duiventil van?
   Ik heb de bouwtekeningen gezien op het internet en daarin is duidelijk sprake van 3 verdiepingen.

 2. Heb in de afgelopen tijd diverse suggesties en of opmerkingen over het item Moskee geplaatst maar krijg daar tot op heden nooit een reactie op, ik heb dan ook besloten dat ik hier geen energie/tijd meer in ga steken en wens de nieuwe Moskee veel succes toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *