Wijkraden Nederland bijeen voor buurtrechten

groningen-paddepoel-wijkraadvergadering 2013-8881Zo’n 700 leden van wijkraden en wijkverenigingen uit heel Nederland zijn vandaag in de GrolschVeste in Enschede bijeen voor de Landelijke Bewonersconferentie. “We gaan vandaag praten over hoe we de regie in onze wijk weer terug krijgen, we willen het weer meer voor het zeggen hebben in de wijk”, zegt Maria Ygit, wijkraadslid van de wijkraad Velve-Lindehof in Enschede en bestuurslid van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Lees verder

NLA Paddepoel laat Paddepoel niet bewegen

mensen bewegen-1Een goed idee is voor NLA Paddepoel vaak lastig om goed te beoordelen. Daar betrek je allerlei deskundigen bij voor advies en raad alvorens zelf te kunnen beoordelen. Op zijn zachts gezegd jammer en beschamend dat het proces onnodig wordt vertraagd voor realisering van de plannen.De wijkraad en andere instanties hebben naar aanleiding van allerlei rapporten beoordeeld dat de gezondheid in de wijk beter kan en moet. Lees verder

Wijkraad Paddepoel organiseert geen activiteiten Koninginnedag

paleis op de dam - bordesEr zullen dit jaar in de wijk Paddepoel geen festiviteiten plaatsvinden rond Koninginnedag. De verwachting is dat tijdens de troonswisseling veel potentiele belangstellenden thuis blijven om het gebeuren op de televisie te kunnen volgen. In de afgelopen jaren werd er, samen met Selwerd, een vrijmarkt georganiseerd in Park Selwerd. Lees verder

Paddepoel heeft een nieuwe wijkraadvoorzitter

paddepoel-wijkraad-roelhof van weering voorzitter-1Roelhof van Weering is afgelopen maandag door de  leden van de raad gekozen als nieuwe voorzitter van de wijkraad Paddepoel. Hij volgt Roel Mulder op. Roelhof van Weering is inmiddels drie jaar actief als lid van de wijkraad.

Wijkraadvoorzitter Paddepoel stapt op

De wijkraadvoorzitter van Paddepoel, Roel Mulder, stopt per 1 januari 2013.  Na tien jaar is het goed geweest, lezen we in de Nummer 1. Roel Mulder gaat zich bezig houden met het oprichten van Stichting Beheer Plutozaal, wat ook de nodige tijd gaat kosten. De wijkraad gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Beheerdersechtpaar Plutozaal als nog in het zonnetje!

Negen jaar waren mevrouw en meneer Jonkman de beheerders van de Plutozaal welke recentelijk door de wijkraad van Paddepoel in gebruik genomen is. Een waardebon van woningcorporatie was de erkenning voor de vele jaren waarin zij met hart en ziel de motor waren achter de vele activiteiten die hier werden georganiseerd. Lees verder

Park Selwerd

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

Park Selwerd is de scheiding van de wijken Selwerd en Paddepoel. Een van de groene stroken zoals de wijk in het verleden is ontworpen. Een park met een   verscheidenheid aan natuurschoon en een grote populatie aan vogels. Dagelijks voor … Lees verder