Wijkraad Paddepoel blaast hoog van de toren

De wijkraad Paddepoel, een niet democratisch gekozen stichting, blaast wel hoog van de toren om een verkeerscirculatieplan voor het centrum van Paddepoel te introduceren op basis van haar wijkperspectief. Dit naar aanleiding van de ontwikkeling van diverse projecten in het centrum van de wijk.  Een deel van de Dierenriemstraat wordt fietspad met daarnaast groenvoorzieningen. De parkeerplaatsen zijn dan alleen vanaf de Pleiadenlaan bereikbaar is het voorstel.

Naast dit voornemen stelt men voor een Grand Cafe te wensen bij de Rabotoren en heeft men zo hun gedachten over ruimten van de nog te ontwikkelende torens voor de jongerenhuisvesting, een brug te ver, immers zij zijn niet de investeerders.

De woningcorporatie ziet graag ruimte voor de exploitatie van commerciële ruimte, bijvoorbeeld het huisvesten van een supermarkt wat bij de beleggers van het winkelcentrum veel weerstand oproept.

De ontwikkeling van het centrum van Paddepoel  is mogelijk door de investeringen van  de woningbouwcorporaties met goedkeuring van de gemeente. De ontwikkeling van het winkelcentrum is een verantwoordelijkheid van de ondernemers en de investeerders in dit centrum.  Samen zullen zij een plan voor het gebied moeten ontwikkelen welke anticipeert op de groei en komst van de vele jongeren in de wijk wil het gebied tot wasdom kunnen komen. De loop alleen op het winkelcentrum is een standpunt welke  niet houdbaar zal blijken. De torens zullen ook hun rendement moeten opleveren en dat kan alleen met commerciële activiteiten.

In de wijkkrant schrijft de wijkraad dat de dreiging bestaat dat alles als los zand aan elkaar gaat hangen. Laten we zijn blij zijn met de nieuwbouw van locatie Trefkoel en de voorgenomen plannen voor huisvesting van vele jongeren. Dit gaat ten koste van een beetje groen maar wat krijgen we er voor terug. Een mooi centrum, drie locaties voor huisvesting jongeren. De kunst is nu het centrum zo in te richten dat dit het tweede, mogelijk eerste kooplocatie van Groningen is, waar je gaat shoppen. Een verkeerscirculatieplan is een tegenstrijdigheid in de ontwikkeling van dit gebied.

Woningbouwcorporaties, investeerders, ondernemers en gemeente Groningen, ontwikkel een plan met een visie die gedragen gaat worden door allen in de wijk , immers wij hebben volksvertegenwoordigers gekozen om onze belangen te behartigen en een wijkraad is geen representatieve afspiegeling van de wijk Paddepoel.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *