Co-creatie Paddepoel van start

groningen-paddepoel-co-creatie-3Tijd om grote stappen te gaan zetten met zichtbaar resultaat is de grote wens van de Wijkraad Paddepoel. Samen met de gemeente Groningen ontvingen zij vandaag afgevaardigden van vrijwel alle organisaties in de wijk. Een verkenningsbijeenkomst die moet leiden tot co-creatie, een burgerparticipatie proces waarin bewoners samen met de organisaties aan het werk gaan.

Van onderaf met een boodschap dat we als bewoners meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven. Samen maken we de stad of de wijk en de rol van de overheid is hierin veranderd.

Samen plannen maken voor verbetering, verandering en vernieuwing in de wijk. Dat kan gaan over gezondheid, voorzieningen, verkeer, veiligheid, bouw, werk en groen.

Natuurlijk worden de aangereikte ideeën opgepakt maar zullen er afwegingen gemaakt moeten worden; immers geld speelt hierbij een rol in het maken van keuzes. Een mooi nieuw initiatief en best een spannende opgave, want welke prioriteiten stel je en hoe zorg je voor draagvlak?

Meer in de volgende wijkkrant Nr.1 Wordt vervolgd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *