Bed-bad-brood voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen

COA Ter Apel tenten-0236De gemeente Groningen biedt vanaf maandag 16 maart opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Het betreft een tijdelijke opvang voor vier maanden.

Groningen is als zogenaamde ‘(centrum)gemeente’ – de grootste in een regio –  verplicht om deze groep mensen minimaal een plek voor de nacht, ontbijt, avondmaaltijd en douche te bieden. Dit wordt ook wel bed-bad-brood voorziening genoemd.

Uitspraak
Het Rijk is in principe verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) worden (centrum)gemeenten echter voor een voldongen feit geplaatst: zij moeten opvang bieden.

Opvangvoorziening
De bed-bad-brood regeling is breed bekend gemaakt, met als gevolg dat zich inmiddels 31 mensen bij de gemeente gemeld hebben met een verzoek om opvang. De gemeente Groningen heeft de stichting INLIA (International Network of Local Initiatives with Asylumseekers) opdracht gegeven om op korte termijn een sobere opvangvoorziening in te richting waar deze mensen terecht kunnen. De locatie wordt getoetst op zaken als (brand)veiligheid en ligging. Omwonenden worden ingelicht.
Vreemdelingen die nachtopvang krijgen, kunnen overdag meedoen met reguliere vormen van dagbesteding in de stad.

Kosten
De kosten voor opvang bedragen € 825 per plaats, per maand. De gemeente betaalt dit uit de middelen voor maatschappelijke opvang. Het Rijk heeft inmiddels een tegemoetkoming in de kosten toegezegd. De hoogte daarvan is nog niet bekend, maar college van B&W verwacht dat het Rijk de werkelijke kosten zal vergoeden.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.