Hoe gaat Groningen op weg naar een afvalloze Stad?

vuilnis-1Hoe gaan we op weg naar een afvalloze Stad? Ofwel: hoe gaan we in de toekomst om met de verwerking van huishoudelijk afval? En welk percentage stellen we ons als doel voor hergebruik? Daarover willen burgemeester en wethouders in gesprek met de gemeenteraad van Groningen.

De gemeente werkt aan een nieuw plan voor de inzameling en het scheiden van afval tot 2020. “De manier waarop we in de toekomst omgaan met de verwerking van huishoudelijk afval in Groningen, zal moeten aansluiten bij de doelen op het gebied van duurzaamheid uit ons collegeprogramma en ook bij de ambities van het Rijk over het hergebruik van afvalstoffen”, licht wethouder Joost van Keulen toe.

Gescheiden afval
In Groningen wordt 54% van het huishoudelijk afval gescheiden. Stadjers zelf scheiden thuis 39% van hun afval. De afvalscheidingsfabriek van het bedrijf Attero aan de Duinkerkenstraat zorgt voor de andere 15%. Landelijk moet in 2015 65% van het afval gescheiden worden. Dit percentage moet oplopen tot 75 in 2020.

Vijf varianten
B&W hebben 5 varianten op papier gezet voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval tot 2020. De eerste variant is de huidige situatie. Variant 2 beschrijft extra acties om het scheiden van afval te stimuleren. Variant 3 is een uitbreiding van 2, door ook kunststof, PET-flessen en drankenkartons bij de bron te scheiden. In de vierde variant ‘omgekeerd inzamelen’ wordt de inzameling van herbruikbaar afval makkelijker gemaakt en inzameling van het restafval moeilijker gemaakt voor bewoners. Variant 5 is ‘Diftar’: wie meer afval heeft, betaalt meer. Bij alle varianten geeft het college onder meer aan welke percentages hergebruik ze kunnen opleveren en wat dat kost. Het college heeft daarbij de voorkeur voor een doelstelling van 65% hergebruik in 2020.

Enquête
“Met de raad willen we daarover in gesprek. Daarbij betrekken we ook de uitkomsten van een enquête die is gehouden onder de leden van het Stadspanel”, zegt wethouder Van Keulen. “Het is de bedoeling dat we uiteindelijk eind 2015 een nieuw afvalbeheerplan kunnen vaststellen.”

 

4 gedachten over “Hoe gaat Groningen op weg naar een afvalloze Stad?

  1. Niet zo moeilijk, op de grijze en groene container plaats je een chip die het gewicht meet bij leeging en daar betaal je voor, voor de rest van het afval (zoals oud papier/ blik en glas) zet je een bedrijf in die daarvoor al bestaan, ken uw stad Groningen.

    • De chip zit al een paar jaar op de containers.
      Ik zou er dan ook graag een slot op willen zo dat mijn buurtgenoten niet ongevraagd hun afval bij mij in de container kunnen dumpen.
      Ik voel er absoluut niet voor om te betalen voor een ander.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.