Bedrijventerrein Hoendiep krijgt opknapbeurt

groningen-hoendiep-bedrijventerrein-1Ondernemers en gemeente werken samen aan verbetering

Het noordelijke deel van bedrijventerrein Hoendiep (Protonstraat, Neutronstraat en Atoomweg) ondergaat komend jaar een modernisering.

 

Samen met de ondernemers is gewerkt aan een plan voor nieuwe inrichting van de straten, het opknappen van de trottoirs en een nieuwe groeninrichting. Parallel aan deze revitalisering gaat de gemeente op het hele bedrijventerrein een pilot uitvoeren met duurzame LED verlichting. De ondernemers leveren een bijdrage met eigen projecten op het gebied van de private verlichting en de verfraaiing van de Meubelboulevard.

Het Hoendiep is een bedrijventerrein aan de westkant van de stad Groningen gelegen aan de westelijke ringweg. Het gebied is ontwikkeld in de jaren zestig en zeventig en biedt ruimte aan circa 120 bedrijven met in totaal bijna 1700 arbeidsplaatsen. Van oudsher is het een gemengd bedrijventerrein met langs de centrale as (de weg Hoendiep) een sterke oriëntatie op de meubelbranche. Knelpunten zijn leegstand, parkeren en de algehele uitstraling van het gebied.

De afgelopen twee jaar is door gemeente en ondernemers gewerkt aan plannen voor nieuwe impulsen in het gebied. Kern van de revitalisering is dat het gebied een veiliger en vriendelijker uitstraling krijgt. De doorgaande route Atoomweg-Protonstraat wordt in de nieuwe situatie benadrukt als hoofdroute door het gebied.
Tegelijk met de revitalisering zal ook de openbare verlichting in het gebied worden vervangen door LED-verlichting. Een innovatieve manier om voor een groter gebied zowel in energieverbruik, alsook  bij het onderhoud en materiaalkeuze in te zetten op duurzaamheid.

Met de Vereniging Bedrijven Groningen West (VBGW) vindt nog overleg plaats over mogelijke realisatie van de benodigde infrastructuur voor glasvezel. Mogelijk kan de aanleg hiervan meegenomen worden in de nu door B&W voorgestelde uitvoeringsmaatregelen.
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de plannen, die een investering van 650.000 euro vergen. Vanuit het Provinciaal Herstructureringsprogramma draagt de provincie daar 368.000 euro aan bij. Het vervangen van de openbare verlichting is nog niet meegerekend, omdat dit rechtstreeks wordt gefinancierd door Stadsbeheer.
Het is de bedoeling om komend voorjaar te beginnen met de werkzaamheden.

(bron: Gemeente Groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *