Beëdiging en inhuldiging Koning Willem Alexander

Prinsjesdag 2012 dossier_tcm118-231958Op 28 januari 2013 kondigde Koningin Beatrix aan dat zij haar ambt op 30 april 2013 neerlegt. De regels over de troonsopvolging zijn vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Grondwet. Als de Koning afstand doet van het Koningschap gaat dit volgens de Grondwet over op een wettige nakomeling, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Dit is de zogenoemde erfopvolger. Dit betekent dat de Prins van Oranje, Prins Willem-Alexander, Koning wordt op het moment dat Koningin Beatrix haar ambt neerlegt.

Abdicatie

De nieuwe Koning wordt niet gekroond, maar beëdigd en ingehuldigd in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. De Grondwet bepaalt dat dit in Amsterdam moet gebeuren. Op 28 januari 2013 maakte minister–president Mark Rutte bekend dat de abdicatie en inhuldiging op 30 april 2013 is. De abdicatie is in het Koninklijk Paleis op de Dam. De plechtige beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Verenigde vergadering

De Voorzitter van de verenigde vergadering der Staten-Generaal (Voorzitter van de Eerste Kamer) nodigt alle leden van de Staten-Generaal uit voor de verenigde vergadering. In deze verenigde vergadering is de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning. Na een toespraak van de Koning en het afleggen van de eed of belofte door de Koning volgt de inhuldiging.

Inhuldiging

De kern van de inhuldiging bestaat uit een verklaring van de Voorzitter van de verenigde vergadering namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten. Deze verklaring wordt door de Voorzitter en de leden van de Staten-Generaal (de Eerste Kamer en de Tweede Kamer) en de aanwezige gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten, per persoon bevestigd door het hernieuwen van de eed of belofte van trouw aan het Statuut, de Grondwet en de Koning.

Nationaal Comité Inhuldiging

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer werken nauw samen met de regering, het gemeentebestuur van Amsterdam en de directie van de Nieuwe Kerk om alle plechtigheden en festiviteiten rond de troonswisseling in goede banen te leiden. Daarnaast heeft de ministerraad besloten een Nationaal Comité Inhuldiging in te stellen. Voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging is Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken. Het Nationaal Comité heeft de taak om feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Ook zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima coördineren en in goede banen leiden.

Bron en foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *